Skip to main content

Inwestycje w zrównoważoną przyszłość energetyczną Europy

UE aktywnie promuje przekształcenie Europy w społeczeństwo wykorzystujące technologie niskoemisyjne i aktualizuje przepisy, aby ułatwić niezbędne inwestycje prywatne i publiczne w proces przechodzenia na czystą energię. Powinno to być korzystne nie tylko dla planety, lecz również dla gospodarki i konsumentów.

Przejście na gospodarkę niskoemisyjną ma na celu stworzenie zrównoważonego sektora energetycznego, który będzie stymulował wzrost gospodarczy, innowacje i tworzenie miejsc pracy. Jednocześnie przyczyni się ono do poprawy jakości życia, zwiększenia oferty dostępnej dla konsumentów i egzekwowania ich praw, a ostatecznie do obniżenia rachunków za energię.

Ujednolicone i skoordynowane podejście UE zapewnia rzeczywisty wpływ na walkę ze zmianą klimatu na całym kontynencie. Działania promujące odnawialne źródła energii i poprawę efektywności energetycznej mają kluczowe znaczenie dla ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w Europie i dla realizacji zobowiązań wynikających z porozumienia paryskiego.

Poprzez europejską unię energetyczną UE zapewnia większą spójność we wszystkich obszarach polityki, aby osiągnąć szeroko zakrojony cel, jakim jest stworzenie niezawodnego, przystępnego cenowo i zrównoważonego systemu energetycznego.

UE oferuje również szereg możliwości finansowania i udzielania pożyczek, aby pomóc przedsiębiorstwom i regionom w skutecznym wdrażaniu projektów w zakresie energii.

Na arenie międzynarodowej UE odgrywa ważną rolę i współpracuje z innymi krajami, regionami i organizacjami międzynarodowymi, rozwiązując problemy związane z sektorem energetycznym i dążąc do utworzenia niezawodnego i konkurencyjnego rynku energii na terenie Europy.

Aktualności

26 wrzesień 2022
European Commission Press release Brussels, 26 Sep 2022 Thanks to the Just Transition Fund (JTF) Programme adopted by the Commission today, Czechia will receive €1.64 billion in EU grants to support the country's efforts to phase out coal-fired power by 2033 and ensure a fair transition to climate...

Obszary działalności UE związane z tym tematem