Skip to main content
Vlajka Európskej únie Vlajka Európskej únie

Investovanie do udržateľnej energetickej budúcnosti Európy

EÚ aktívne podporuje prechod Európy na nízkouhlíkovú spoločnosť a aktualizuje svoje pravidlá s cieľom uľahčiť potrebné súkromné a verejné investície do prechodu na čistú energiu. To by malo byť prínosom nielen pre planétu, ale aj pre hospodárstvo a spotrebiteľov.

Cieľom prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo je vytvoriť udržateľný energetický sektor, ktorý stimuluje rast, inovácie a zamestnanosť a zároveň zlepšuje kvalitu života, rozširuje možnosti výberu, posilňuje práva spotrebiteľov a v konečnom dôsledku prináša úspory v domácnostiach.

Vďaka efektívnejšiemu a koordinovanému prístupu EÚ má boj proti zmene klímy vplyv doslova na celý kontinent. Prijímanie opatrení na podporu obnoviteľných zdrojov energie a zlepšenie energetickej účinnosti má zásadný význam pre zníženie emisií skleníkových plynov v Európe a splnenie záväzkov vyplývajúcich z Parížskej dohody.

Prostredníctvom európskej energetickej únie zabezpečuje EÚ väčšiu súdržnosť vo všetkých oblastiach politiky, aby sa dosiahli všeobecné ciele vytvorenia spoľahlivého, cenovo dostupného a udržateľného energetického systému.

EÚ takisto poskytuje rôzne možnosti financovania a systémy poskytovania úverov s cieľom pomôcť podnikom a regiónom úspešne realizovať energetické projekty.

Na medzinárodnej scéne zohráva EÚ dôležitú úlohu, pričom spolupracuje s ostatnými krajinami, regiónmi a medzinárodnými organizáciami na riešení energetických problémov a zabezpečovaní spoľahlivého a konkurencieschopného trhu s energiou v rámci Európy.