Siirry pääsisältöön

Investointeja kestävään energiaan tulevaisuuden hyväksi

EU edistää aktiivisesti siirtymistä vähähiiliseen talouteen. Energia-alan EU-lainsäädäntöä päivitetään parhaillaan, jotta voidaan tehdä välttämättömiä yksityisiä ja julkisia investointeja puhtaaseen energiaan. Tämä hyödyttää niin ympäristöä, kansantaloutta kuin kuluttajiakin.

Vähähiiliseen talouteen siirtymisen tavoitteena on luoda kestävä energiasektori, joka edistää kasvua, innovointia ja työllisyyttä ja parantaa samalla elämänlaatua, lisää valinnanvaraa, vahvistaa kuluttajien oikeuksia ja pienentää viime kädessä myös kotitalouksien energiakustannuksia.

Kun toimia koordinoidaan EU:n tasolla, kaikki EU-maat osallistuvat yhtä lailla ilmastotalkoisiin. Uusiutuvan energian osuuden ja energiatehokkuuden lisääminen ovat keskeisiä tekijöitä, joiden avulla EU voi vähentää kasvihuonekaasupäästöjään ja saavuttaa Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteet.

Euroopan energiaunioni perustettiin, jotta kaikilla politiikan aloilla otettaisiin huomioon yhteinen yleistavoite eli luotettavan, kohtuuhintaisen ja kestävän energiajärjestelmän varmistaminen.

EU on luonut myös erilaisia rahoitus- ja lainajärjestelyjä, joista yritykset ja alueet voivat saada tukea energiahankkeisiinsa.

EU on energia-asioissa keskeinen kansainvälinen toimija. Se tekee yhteistyötä eri maiden, alueiden ja kansainvälisten järjestöjen kanssa energiaongelmien ratkaisemiseksi ja luotettavien ja kilpailukykyisten energiamarkkinoiden varmistamiseksi Euroopassa.

Aiheeseen liittyvää