Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Επενδύοντας σε ένα βιώσιμο ενεργειακό μέλλον για την Ευρώπη

Η ΕΕ προωθεί ενεργά τη μετάβαση της Ευρώπης προς μια κοινωνία χαμηλών εκπομπών άνθρακα και επικαιροποιεί τους κανόνες της για να διευκολύνει τις ιδιωτικές και δημόσιες επενδύσεις που απαιτούνται για τη μετάβαση σε καθαρή ενέργεια. Αυτό θα πρέπει να είναι επωφελές όχι μόνο για τον πλανήτη, αλλά και για την οικονομία και τους καταναλωτές.

Η μετάβαση σε χαμηλά επίπεδα ανθρακούχων εκπομπών έχει ως στόχο να δημιουργήσει έναν βιώσιμο ενεργειακό τομέα που τονώνει την ανάπτυξη, την καινοτομία και την απασχόληση ενώ παράλληλα βελτιώνει την ποιότητα ζωής, διευρύνει τις επιλογές, ενισχύει τα δικαιώματα των καταναλωτών, και, τέλος, ελαφραίνει τους λογαριασμούς των νοικοκυριών.

Χάρη σε μια εξορθολογισμένη και συντονισμένη προσέγγιση σε επίπεδο ΕΕ, η καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής έχει συνέπειες για το σύνολο της ευρωπαϊκής ηπείρου. Τα μέτρα προώθησης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης είναι καθοριστικά για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στην Ευρώπη και την τήρηση των δεσμεύσεων της συμφωνίας του Παρισιού.

Χάρη στην Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Ένωση, η ΕΕ εξασφαλίζει μεγαλύτερη συνοχή σε όλους τους τομείς πολιτικής για την επίτευξη των γενικών στόχων της δημιουργίας αξιόπιστου, οικονομικά προσιτού και βιώσιμου ενεργειακού συστήματος.

Η ΕΕ παρέχει επίσης διάφορες δυνατότητες χρηματοδότησης και συστήματα δανειοδότησης που βοηθούν τις επιχειρήσεις και τις περιφέρειες να υλοποιούν με επιτυχία ενεργειακά έργα.

Σε διεθνές επίπεδο, η ΕΕ παίζει σημαντικό ρόλο, συνεργαζόμενη με τρίτες χώρες, περιφέρειες και διεθνείς οργανισμούς για την αντιμετώπιση των προβλημάτων ενέργειας και την εξασφάλιση μιας αξιόπιστης και ανταγωνιστικής αγοράς ενέργειας στην Ευρώπη.