Skip to main content
Zastava Europske unije Zastava Europske unije

Ulaganje u održivu energetsku budućnost za Europu

EU aktivno promiče prelazak Europe na društvo s niskim emisijama emisija ugljika te ažurira svoja pravila kako bi se olakšala potrebna privatna i javna ulaganja u prijelaz na čistu energiju. To bi trebalo donijeti koristi za planet, ali i za gospodarstvo i potrošače.

Prelazak na niskougljično gospodarstvo usmjeren je na stvaranje održivog energetskog sektora koji potiče rast, inovacije i radna mjesta uz istodobno poboljšanje kvalitete života, povećanje izbora, jačanje prava potrošača i, u konačnici, uštedu troškova kućanstava.

Pojednostavnjenim i usklađenim pristupom EU-a osigurava se uistinu golem učinak u borbi protiv klimatskih promjena. Poticanje obnovljivih izvora energije i poboljšanje energetske učinkovitosti ključni su za smanjenje emisija stakleničkih plinova u Europi i ispunjavanje obveza iz Pariškog sporazuma.

EU u okviru europske energetske unije osigurava veću usklađenost u svim područjima politike kako bi se ostvarili opći ciljevi stvaranja pouzdanog, povoljnog i održivog energetskog sustava.

EU pruža i razne mogućnosti financiranja i kreditiranja kako bi poduzećima i regijama pomogao u uspješnoj provedbi energetskih projekata.

Na međunarodnoj razini EU ima važnu ulogu i surađuje s drugim zemljama, regijama i međunarodnim organizacijama na rješavanju energetskih problema i osiguravanju pouzdanog i konkurentnog energetskog tržišta u Europi.

Povezane teme o EU-u