Glavni sadržaj

Siguran, održiv i povezan promet

Prometna politika EU-a pomaže u rastu europskoga gospodarstva razvojem moderne infrastrukturne mreže koja putovanja čini bržima i sigurnijima te promicanjem održivih i digitalnih rješenja.

Promet je okosnica europske integracije i ključan je za ostvarenje slobodnog kretanja osoba, usluga i robe. Promet uvelike doprinosi i gospodarstvu udjelom većim od 9 % bruto dodane vrijednosti EU-a. Samo su u sektoru usluga prijevoza, koji zapošljava otprilike 11 milijuna osoba, 2016. ostvarene otprilike 664 milijarde EUR bruto dodane vrijednosti.

Uvođenje održivih i inovativnih prometnih sredstava ima važnu ulogu u energetskim i klimatskim ciljevima EU-a. Kako naše društvo postaje sve mobilnije, politikom EU-a podupire se rješavanje najvećih problema prometnih sustava:

  • preopterećenost prometa: pogađa i cestovni i zračni promet
  • održivost: za ispunjavanje većine energetskih potreba prometa još je uvijek neophodna nafta, što je ekološki i gospodarski neodrživo
  • kvaliteta zraka: do 2050. EU mora smanjiti emisije iz prometa za 60 % u odnosu na razine iz 1990. te nastaviti smanjivati onečišćenje iz vozila
  • infrastruktura: kvaliteta prometne infrastrukture u EU-u nije ujednačena
  • konkurencija: prometni sektor EU-a suočava se sa sve većom konkurencijom na brzo rastućim prometnim tržištima drugih regija.