Skip to main content

Bezpečná, trvale udržitelná a propojená doprava

Dopravní politika EU přispívá k rozvoji evropského hospodářství tím, že buduje moderní dopravní infrastrukturu, která zajišťuje rychlejší a bezpečnější cestování, a zároveň podporuje udržitelná a digitální řešení.

Doprava je jedním ze základních kamenů evropské integrace, neboť je nezbytná k zajištění volného pohybu osob, zboží i služeb. Zároveň stimuluje evropské hospodářství: představuje více než 9 % hrubé přidané hodnoty EU. Jen dopravní služby vytvořily v roce 2016 kolem 664 miliard EUR hrubé přidané hodnoty a v současné době zaměstnávají přibližně 11 milionů lidí.

Využívání takových dopravních prostředků, které jsou inovativní a jejichž provoz je trvale udržitelný, hraje důležitou úlohu při plnění cílů EU v oblasti energetiky a boje proti změnám klimatu. S rostoucí mobilitou obyvatel se politika EU snaží řešit aktuální problémy spojené s dopravními systémy:

  • dopravní zatížení: týká se silniční i letecké dopravy
  • udržitelnost: většina dopravy je i nadále závislá na využívání ropných produktů, což je neudržitelné z hlediska životního prostředí i hospodářství jako takového
  • kvalita ovzduší: do roku 2050 musí EU v dopravě dosáhnout 60% snížení emisí oproti hodnotám z roku 1990 a v omezování znečištění ovzduší nadále pokračovat
  • infrastruktura: kvalita dopravní infrastruktury v jednotlivých zemích EU se liší
  • hospodářská soutěž: evropské odvětví dopravy čelí rostoucí konkurenci rychle se rozvíjejících trhů v jiných regionech světa