Direct naar de inhoud

Investeren in duurzame energie voor Europa

De EU zet zich in voor de overgang naar een koolstofarme Europese samenleving en moderniseert daarom haar regels. Zo wil zij de nodige particuliere en openbare investeringen in de overgang naar schone energie mogelijk maken. Dit is niet alleen goed voor de planeet, maar ook voor de economie en de consument.

De overgang naar een koolstofarme samenleving moet leiden tot een duurzame energiesector waarbinnen groei, innovatie en werkgelegenheid gestimuleerd worden, en de kwaliteit van leven, keuzemogelijkheden en consumentenrechten bevorderd worden. Uiteindelijk zal de energiefactuur van huishoudens hierdoor lager worden.

Een gestroomlijnde en gecoördineerde EU-aanpak zorgt ervoor dat ons hele continent een verschil maakt in de strijd tegen de klimaatverandering. De overgang naar hernieuwbare energiebronnen en betere energie-efficiëntie staan centraal bij het terugdringen van de broeikasgasuitstoot in Europa en het nakomen van de verbintenissen van de Overeenkomst van Parijs.

Via de Europese Energie-unie zorgt de EU voor meer samenhang op alle beleidsterreinen om een betrouwbare, betaalbare en duurzame energievoorziening te creëren.

De EU biedt bedrijven en regio’s ook subsidies en leningen voor energietransitieprojecten.

De EU speelt op het internationale podium een belangrijke rol en werkt samen met andere landen, regio's en internationale organisaties om energieproblemen aan te pakken en te zorgen voor een betrouwbare, concurrerende energiemarkt in Europa.