Skip to main content

Najważniejsze fakty i dane

Struktura

W jaki sposób wydawane są środki z budżetu UE, jak zorganizowana jest praca personelu, które kraje posługują się euro i które należą do strefy Schengen.

Gospodarka

UE to jednolity rynek, na którym wymiana handlowa jest prowadzona zarówno między państwami członkowskimi, jak i z resztą świata.

Życie w UE

Informacje na temat powierzchni i liczby ludności krajów UE, jakości życia i edukacji oraz jakości transportu i systemów energetycznych