Skip to main content

Jednolity rynek wewnętrzny bez granic

Celem UE jest umożliwienie Europejczykom studiowania, mieszkania, robienia zakupów, pracowania i przechodzenia na emeryturę w dowolnym kraju UE, a także zapewnienie im dostępu do produktów z całej Europy. Dlatego w ramach jednolitego rynku wewnętrznego UE gwarantowany jest swobodny przepływ towarów, usług, kapitału i osób. UE usuwa bariery techniczne, prawne i biurokratyczne, dzięki czemu Europejczycy mogą swobodnie prowadzić wymianę handlową i działalność gospodarczą.

UE buduje również unię rynków kapitałowych, aby ułatwić małym przedsiębiorstwom zdobywanie środków finansowych oraz zwiększyć atrakcyjność Europy w oczach inwestorów. Z kolei jednolity rynek cyfrowy wprowadzi w erę cyfrową swobody jednolitego rynku UE, przy pomocy unijnych przepisów dotyczących usług telekomunikacyjnych, praw autorskich i ochrony danych.

Funkcjonowanie jednolitego rynku nadal utrudniają pewne bariery, dlatego UE dąży do dalszej harmonizacji obejmującej:

  • rozdrobnione krajowe systemy podatkowe
  • osobne rynki krajowe w dziedzinie usług finansowych, energii i transportu
  • różniące się w poszczególnych krajach UE zasady, standardy i praktyki w zakresie handlu elektronicznego
  • skomplikowane przepisy dotyczące uznawania kwalifikacji zawodowych.

Aktualności

20 styczeń 2022
Thursday 20 January 2022 10:36 This public procurement procedure is for “ ICT Consultancy”: All documents related to this procedure are downloadable and visible following the TED eTendering link published below and in the contract notice. All of the information is accessible without registration in...

Obszary działalności UE związane z tym tematem