Przejdź do treści głównej

Jednolity rynek wewnętrzny bez granic

Celem UE jest umożliwienie Europejczykom studiowania, mieszkania, robienia zakupów, pracowania i przechodzenia na emeryturę w dowolnym kraju UE, a także zapewnienie im dostępu do produktów z całej Europy. Dlatego w ramach jednolitego rynku wewnętrznego UE gwarantowany jest swobodny przepływ towarów, usług, kapitału i osób. UE usuwa bariery techniczne, prawne i biurokratyczne, dzięki czemu Europejczycy mogą swobodnie prowadzić wymianę handlową i działalność gospodarczą.

UE buduje również unię rynków kapitałowych, aby ułatwić małym przedsiębiorstwom zdobywanie środków finansowych oraz zwiększyć atrakcyjność Europy w oczach inwestorów. Z kolei jednolity rynek cyfrowy wprowadzi w erę cyfrową swobody jednolitego rynku UE, przy pomocy unijnych przepisów dotyczących usług telekomunikacyjnych, praw autorskich i ochrony danych.

Funkcjonowanie jednolitego rynku nadal utrudniają pewne bariery, dlatego UE dąży do dalszej harmonizacji obejmującej:

  • rozdrobnione krajowe systemy podatkowe
  • osobne rynki krajowe w dziedzinie usług finansowych, energii i transportu
  • różniące się w poszczególnych krajach UE zasady, standardy i praktyki w zakresie handlu elektronicznego
  • skomplikowane przepisy dotyczące uznawania kwalifikacji zawodowych.

Obszary działalności UE związane z tym tematem