Skip to main content

Unia celna UE w działaniu

Ustanowiona w 1968 r. unia celna UE ułatwia unijnym przedsiębiorstwom handel, harmonizuje cła na towary spoza UE i pomaga chronić obywateli, zwierzęta i środowisko naturalne w Europie.

W praktyce unia celna oznacza, że organy celne wszystkich [node:eu_countries] państw UE współpracują ze sobą tak, jakby były jednym organem. Stosują one te same taryfy celne w odniesieniu do towarów przywożonych na ich terytorium z zagranicy i nie stosują żadnych taryf na rynku wewnętrznym.

W przypadku UE oznacza to brak należności celnych za przewożenie towarów z jednego kraju UE do drugiego. Cło pobierane na towary przywożone do Unii stanowi około 14 proc. całkowitego budżetu UE i jest częścią jej tzw. tradycyjnych zasobów własnych.

Kontrole celne na zewnętrznych granicach UE chronią konsumentów przed towarami i produktami, które mogą być niebezpieczne lub szkodliwe dla zdrowia. Służą także ochronie zwierząt i środowiska naturalnego przez zwalczanie nielegalnego handlu gatunkami zagrożonymi wyginięciem oraz zapobieganie chorobom roślin i zwierząt.

Przy zwalczaniu przestępczości zorganizowanej i terroryzmu organy celne współpracują z organami policji i służbami imigracyjnymi. Walczą one z handlem ludźmi, narkotykami, bronią i podrabianymi towarami oraz sprawdzają, czy podróżni posiadający duże ilości gotówki nie są zamieszani w proceder prania pieniędzy, uchylania się od opodatkowania, a nawet finansowania organizacji przestępczych.

Służby celne UE zajmują się również zwalczaniem oszustw podatkowych i celnych popełnianych przez przedsiębiorstwa i osoby fizyczne, z powodu których kraje UE są pozbawiane niezbędnych dochodów przeznaczanych na wydatki publiczne.

Aktualności

21 styczeń 2022
European Commission Press release Brussels, 21 Jan 2022 The European Commission has approved under EU State aid rules the map of France for granting regional aid from 1 January 2022 to 31 December 2027 within the framework of the revised Regional aid Guidelines (‘RAG').
20 styczeń 2022
European Commission Press release Brussels, 20 Jan 2022 The European Commission has approved under EU State aid rules Austria's map for granting regional aid from 1 January 2022 to 31 December 2027 within the framework of the revised Regional aid Guidelines (‘RAG').

Obszary działalności UE związane z tym tematem