Skip to main content

ELi tolliliit praktikas

ELi tolliliit, mis loodi 1968. aastal, lihtsustab ELi ettevõtete kaubavahetust, ühtlustab kolmandatest riikidest pärit kaupadele kehtestatavaid tollimakse ning aitab kaitsta Euroopa kodanikke, loomi ja keskkonda.

Praktikas tähendab tolliliit seda, et ELi [node:eu_countries] riigi tolliasutused teevad igakülgset koostööd. Nad kohaldavad samu tollimakse kolmandatest riikidest nende territooriumile imporditavate kaupade suhtes ning ELi sees tollimakse üksteise suhtes ei kehtestata.

ELi puhul tähendab see seda, et kaupade transportimisel ühes ELi riigist teise tollimakse maksma ei pea. ELi imporditavate kaupade pealt makstav tollimaks moodustab ligikaudu 14% ELi eelarvest, kuuludes traditsiooniliste omavahendite eelarverea alla.

Tollikontroll ELi välispiiridel aitab kaitsta tarbijaid kaupade ja toodete eest, mis võivad olla ohtlikud või kahjustada nende tervist. Toll kaitseb loomi ja keskkonda, võideldes ebaseadusliku ohustatud liikidega kauplemise vastu ning ennetades taime- ja loomahaigusi.

Tolliasutused teevad koostööd poliitikatalituste ning sisserändeasutustega, et võidelda organiseeritud kuritegevuse ja terrorismi vastu. Nad võitlevad inim- ja uimastikaubanduse, ebaseadusliku tulirelvade ning võltsitud kaupadega kauplemise vastu ning kontrollivad, et suuri sularahasummasid kaasas kandvad reisijad ei tegeleks rahapesu, maksudest kõrvalehoidumise või isegi kuritegelike organisatsioonide rahastamisega.

ELi tolliasutused tegelevad ettevõtjate ja eraisikute maksu- ja tollipettustega, mis jätavad riikide valitsused ilma olulisest tulust, mis aitaks katta avaliku sektori kulutusi.