Preskoči na glavno vsebino

Ukrepi EU na področju carinske unije

Carinska unija EU, ki je bila vzpostavljena leta 1968, omogoča podjetjem EU lažje trgovanje, usklajuje carine na uvoz blaga iz držav zunaj EU in pomaga pri zaščiti evropskih državljanov, živali in okolja.

V praksi to pomeni, da carinski organi vseh [node:eu_countries] držav članic v okviru carinske unije med seboj sodelujejo, kot da bi bili eno. Uporabljajo namreč enake tarife za blago, uvoženo na njihovo ozemlje iz tujine, in ne uporabljajo tarif znotraj Unije.

V primeru EU to pomeni, da ni treba plačati carin za blago, ki se prevaža iz ene države članice v drugo Carine na blago, uvoženo v EU, predstavljajo okoli 14 % celotnega proračuna EU in so pomemben „tradicionalni“ vir lastnih sredstev EU.

Carinske kontrole na zunanjih mejah EU ščitijo potrošnike pred blagom, ki bi bilo lahko nevarno ali škodljivo za njihovo zdravje. Z ukrepi proti nezakoniti trgovini z redkimi in ogroženimi živalskimi in rastlinskimi vrstami tudi varujejo živali in okolje ter preprečujejo bolezni rastlin in živali.

Carinski organi sodelujejo s policijo in uradi za priseljence v boju proti organiziranemu kriminalu in terorizmu. Skupaj izvajajo ukrepe v boju proti trgovini z ljudmi, drogam, orožju in ponarejenem blagu ter preverjajo, ali potniki z večjimi količinami denarja ne perejo denarja, se izogibajo davkom ali celo financirajo organizirane kriminalne združbe.

Carinski organi EU tudi preprečujejo davčne goljufije in izogibanje plačevanju carin podjetij in posameznikov, zaradi česar so države članice prikrajšane za pomemben del prihodkov za javno porabo.