Skip to main content

Colná únia EÚ v praxi

Colná únia EÚ vytvorená v roku 1968 uľahčuje spoločnostiam z EÚ obchod, harmonizuje clá na tovar z krajín mimo EÚ a pomáha chrániť európskych občanov, zvieratá a životné prostredie.

V praxi colná únia znamená, že colné orgány všetkých [node:eu_countries] krajín EÚ spolupracujú, ako keby tvorili jeden orgán. Uplatňujú rovnaké sadzby na tovar dovezený na ich územie z tretích krajín a v rámci EÚ neuplatňujú žiadne sadzby.

V rámci EÚ to znamená, že pri preprave tovaru z jednej krajiny EÚ do druhej sa neplatí žiadne clo. Clo na tovar dovážaný do EÚ tvorí približne 14 % z celkového rozpočtu EÚ a je súčasťou „tradičných vlastných zdrojov“.

Colné kontroly na vonkajších hraniciach EÚ chránia spotrebiteľov pred tovarom a výrobkami, ktoré by mohli byť nebezpečné alebo škodlivé pre ich zdravie. Chránia zvieratá a životné prostredie tým, že bojujú proti nezákonnému obchodu s ohrozenými druhmi zvierat a predchádzajú chorobám rastlín a zvierat.

Colné orgány spolupracujú s útvarmi v oblasti politiky a imigrácie na odstraňovaní organizovanej trestnej činnosti a terorizmu. Zameriavajú sa na boj proti obchodovaniu s ľuďmi, drogami, zbraňami a falšovaným tovarom a overujú, či osoby s veľkým objemom hotovosti nie sú zapojené do prania špinavých peňazí, daňových únikov alebo dokonca financovania kriminálnych organizácií.

Colné orgány EÚ sa takisto zameriavajú na predchádzanie daňovým a colným podvodom zo strany podnikov a jednotlivcov, v dôsledku ktorých prichádzajú vlády členských štátov o dôležité príjmy do rozpočtu.

Aktuality

21 január 2022
European Commission Press release Brussels, 21 Jan 2022 The European Commission has approved under EU State aid rules the map of France for granting regional aid from 1 January 2022 to 31 December 2027 within the framework of the revised Regional aid Guidelines (‘RAG').
20 január 2022
European Commission Press release Brussels, 20 Jan 2022 The European Commission has approved under EU State aid rules Austria's map for granting regional aid from 1 January 2022 to 31 December 2027 within the framework of the revised Regional aid Guidelines (‘RAG').