Prejsť na hlavný obsah

Colná únia EÚ v praxi

Colná únia EÚ vytvorená v roku 1968 uľahčuje spoločnostiam z EÚ obchod, harmonizuje clá na tovar z krajín mimo EÚ a pomáha chrániť európskych občanov, zvieratá a životné prostredie.

V praxi colná únia znamená, že colné orgány všetkých [node:eu_countries] krajín EÚ spolupracujú, ako keby tvorili jeden orgán. Uplatňujú rovnaké sadzby na tovar dovezený na ich územie z tretích krajín a v rámci EÚ neuplatňujú žiadne sadzby.

V rámci EÚ to znamená, že pri preprave tovaru z jednej krajiny EÚ do druhej sa neplatí žiadne clo. Clo na tovar dovážaný do EÚ tvorí približne 14 % z celkového rozpočtu EÚ a je súčasťou „tradičných vlastných zdrojov“.

Colné kontroly na vonkajších hraniciach EÚ chránia spotrebiteľov pred tovarom a výrobkami, ktoré by mohli byť nebezpečné alebo škodlivé pre ich zdravie. Chránia zvieratá a životné prostredie tým, že bojujú proti nezákonnému obchodu s ohrozenými druhmi zvierat a predchádzajú chorobám rastlín a zvierat.

Colné orgány spolupracujú s útvarmi v oblasti politiky a imigrácie na odstraňovaní organizovanej trestnej činnosti a terorizmu. Zameriavajú sa na boj proti obchodovaniu s ľuďmi, drogami, zbraňami a falšovaným tovarom a overujú, či osoby s veľkým objemom hotovosti nie sú zapojené do prania špinavých peňazí, daňových únikov alebo dokonca financovania kriminálnych organizácií.

Colné orgány EÚ sa takisto zameriavajú na predchádzanie daňovým a colným podvodom zo strany podnikov a jednotlivcov, v dôsledku ktorých prichádzajú vlády členských štátov o dôležité príjmy do rozpočtu.