Skip to main content

Celní unie EU v praxi

Celní unie EU byla vytvořena v roce 1968. Zjednodušuje obchodování mezi podniky EU, harmonizuje cla na zboží ze zemí mimo EU a pomáhá chránit evropské občany, zvířata a životní prostředí na území Unie.

Celní unie v praxi znamená, že celní orgány všech [node:eu_countries] zemí EU pracují ve shodě tak, jako by byly jedním orgánem. Uplatňují stejné celní sazby na zboží dovážené na jejich území ze zbytku světa, přičemž na vnitřním trhu žádná cla nevybírají.

V případě EU to znamená, že při přepravě zboží z jedné země EU do jiné se nemusí platit žádná cla. Cla na zboží dovozené do EU představují přibližně 14 % celkového rozpočtu Unie a jsou součástí tradičních vlastních zdrojů.

Celní kontroly na vnějších hranicích EU chrání spotřebitele před zbožím a výrobky, které by mohly být pro jejich zdraví nebezpečné nebo škodlivé. Ochraňují zvířata a životní prostředí, jelikož potírají nezákonný obchod s ohroženými druhy a zabraňují šíření nemocí rostlin a zvířat.

Celní orgány spolupracují s bezpečnostními a imigračními útvary na potírání organizované trestné činnosti a terorismu. Bojují proti obchodování s lidmi, drogami, zbraněmi a padělaným zbožím a ověřují, zda cestující mající při sobě velký objem hotovosti nejsou zapojeni do praní špinavých peněz, nesnaží se vyhýbat daňovým povinnostem či dokonce nefinancují zločinecké organizace.

Celní správa EU rovněž řeší daňové a celní podvody páchané podniky i jednotlivci, které připravují vlády členských států o zásadní příjmy do veřejných rozpočtů.