Skip to main content

Jednotný vnitřní trh bez hranic

Cílem Unie je, aby její občané mohli studovat, žít, pracovat a pobírat důchod v kterékoli zemi EU a rovněž nakupovat a využívat výrobky z celé Evropy. Proto zajišťuje volný pohyb zboží, služeb, kapitálu a osob na jednotném vnitřním trhu EU. Odstraněním technických, právních a administrativních překážek také občanům umožňuje svobodně obchodovat a podnikat.

EU rovněž vytváří unii kapitálových trhů, aby malé podniky měly jednodušší přístup k finančním prostředkům a Evropa se stala atraktivnějším místem pro investory. Digitální trh bude navíc svobody jednotného trhu EU digitalizovat – stanoví celounijní pravidla pro telekomunikační služby, autorské právo a ochranu osobních údajů.

Některé překážky na jednotném trhu však přetrvávají. EU se proto snaží dále harmonizovat:

  • fragmentované daňové systémy jednotlivých zemí
  • oddělené vnitrostátní trhy v oblasti finančních služeb, energetiky a dopravy
  • různorodá pravidla, normy a postupy v oblasti elektronického obchodování v jednotlivých zemích EU
  • složitá pravidla uznávání odborných kvalifikací

Aktuality

20 leden 2022
Thursday 20 January 2022 10:36 This public procurement procedure is for “ ICT Consultancy”: All documents related to this procedure are downloadable and visible following the TED eTendering link published below and in the contract notice. All of the information is accessible without registration in...