Přejít na hlavní obsah

Jednotný vnitřní trh bez hranic

Cílem Unie je, aby její občané mohli studovat, žít, pracovat a pobírat důchod v kterékoli zemi EU a rovněž nakupovat a využívat výrobky z celé Evropy. Proto zajišťuje volný pohyb zboží, služeb, kapitálu a osob na jednotném vnitřním trhu EU. Odstraněním technických, právních a administrativních překážek také občanům umožňuje svobodně obchodovat a podnikat.

EU rovněž vytváří unii kapitálových trhů, aby malé podniky měly jednodušší přístup k finančním prostředkům a Evropa se stala atraktivnějším místem pro investory. Digitální trh bude navíc svobody jednotného trhu EU digitalizovat – stanoví celounijní pravidla pro telekomunikační služby, autorské právo a ochranu osobních údajů.

Některé překážky na jednotném trhu však přetrvávají. EU se proto snaží dále harmonizovat:

  • fragmentované daňové systémy jednotlivých zemí
  • oddělené vnitrostátní trhy v oblasti finančních služeb, energetiky a dopravy
  • různorodá pravidla, normy a postupy v oblasti elektronického obchodování v jednotlivých zemích EU
  • složitá pravidla uznávání odborných kvalifikací