Skip to main content

Ühtne piirideta siseturg

EL võimaldab ELi kodanikel õppida, elada, teha sisseoste, töötada ja jääda pensionile ükskõik millises ELi riigis ning nautida kõikjalt Euroopast pärit tooteid. Seepärast on ELi ühtsel siseturul tagatud kaupade, teenuste, kapitali ja isikute vaba liikumine. Tehniliste, õiguslike ja bürokraatlike tõkete kõrvaldamise abil võimaldab EL kodanikel vabalt kaubelda ja ettevõtlusega tegeleda.

Euroopa Liit loob ka kapitaliturgude liidu, et väikeettevõtjatel oleks lihtsam raha koguda ja muuta Euroopa atraktiivsemaks investeerimiskeskkonnaks. Lisaks digiteerib digitaalne ühtne turg ELi ühtse turu vabadused, kehtestades telekommunikatsiooniteenuste, autoriõiguse ja andmekaitse alased ELi-ülesed õigusnormid.

Siiski on ühtsele turule jäänud veel mõned tõkked ning EL teeb tööd selle nimel, et veelgi enam ühtlustada:

  • killustunud riiklikke maksusüsteeme;
  • eraldiseisvaid riikide turge finantsteenuste, energia ja transpordi valdkonnas;
  • ELi riikide vahelisi erinevaid e-kaubanduse eeskirju, standardeid ja tavasid;
  • kutsekvalifikatsioonide tunnustamise keerukaid eeskirju.