Skip to main content

Belső határok nélküli, egységes piac

Az EU saját polgárai számára biztosítani kívánja azt a jogot, hogy bármelyik uniós tagállamban tanulmányokat folytathassanak, letelepedhessenek, vásárolhassanak, munkát vállalhassanak, nyugdíjba vonulhassanak, és fogyasztóként elérjék az EU-ban kínált termékek és szolgáltatások teljes palettáját. Ehhez egy egységes uniós piacon belül biztosítani kell az áruk, a szolgáltatások, a tőke és a személyek szabad mozgását. A technikai, jogi és adminisztratív akadályok elhárításával az EU azt is lehetővé teszi polgárainak, hogy határain belül szabadon kereskedjenek és üzleti tevékenységet végezzenek.

Az EU a tőkepiacok vonatkozásában is unió kiépítésére törekszik, hogy megkönnyítse a kisvállalkozások forráshoz jutását és a befektetők számára vonzóbbá tegye Európát. A digitális egységes piac az alapszabadságok digitalizálásával további előrelépést jelent e folyamatban többek között azáltal, hogy közös uniós szabályok vonatkoznak a távközlési szolgáltatásokra, a szerzői jogokra és a személyes adatok védelmére.

Ma még bizonyos területeken nem tudott kiteljesedni az egységes piac, ezért az EU azon fáradozik, hogy jobban összehangolja

  • a széttagolt tagállami adórendszereket,
  • a pénzügyi szolgáltatások, az energia és a közlekedés elkülönült tagállami piacait,
  • az EU-szerte jelenleg változatos képet mutató e-kereskedelmi szabályokat, előírásokat és gyakorlatokat,
  • a szakmai képesítések elismerésére vonatkozó, még túl bonyolult szabályokat.

Hírek

20 január 2022
Thursday 20 January 2022 10:36 This public procurement procedure is for “ ICT Consultancy”: All documents related to this procedure are downloadable and visible following the TED eTendering link published below and in the contract notice. All of the information is accessible without registration in...