Ugrás a fő tartalomra

Belső határok nélküli, egységes piac

Az EU saját polgárai számára biztosítani kívánja azt a jogot, hogy bármelyik uniós tagállamban tanulmányokat folytathassanak, letelepedhessenek, vásárolhassanak, munkát vállalhassanak, nyugdíjba vonulhassanak, és fogyasztóként elérjék az EU-ban kínált termékek és szolgáltatások teljes palettáját. Ehhez egy egységes uniós piacon belül biztosítani kell az áruk, a szolgáltatások, a tőke és a személyek szabad mozgását. A technikai, jogi és adminisztratív akadályok elhárításával az EU azt is lehetővé teszi polgárainak, hogy határain belül szabadon kereskedjenek és üzleti tevékenységet végezzenek.

Az EU a tőkepiacok vonatkozásában is unió kiépítésére törekszik, hogy megkönnyítse a kisvállalkozások forráshoz jutását és a befektetők számára vonzóbbá tegye Európát. A digitális egységes piac az alapszabadságok digitalizálásával további előrelépést jelent e folyamatban többek között azáltal, hogy közös uniós szabályok vonatkoznak a távközlési szolgáltatásokra, a szerzői jogokra és a személyes adatok védelmére.

Ma még bizonyos területeken nem tudott kiteljesedni az egységes piac, ezért az EU azon fáradozik, hogy jobban összehangolja

  • a széttagolt tagállami adórendszereket,
  • a pénzügyi szolgáltatások, az energia és a közlekedés elkülönült tagállami piacait,
  • az EU-szerte jelenleg változatos képet mutató e-kereskedelmi szabályokat, előírásokat és gyakorlatokat,
  • a szakmai képesítések elismerésére vonatkozó, még túl bonyolult szabályokat.