Skip to main content

Enotni notranji trg brez meja

EU želi državljanom EU omogočiti, da študirajo, živijo, nakupujejo, delajo in se upokojijo v kateri koli državi EU ter izbirajo med izdelki iz vse Evrope. V ta namen zagotavlja prosti pretok blaga, storitev, kapitala in oseb na enotnem notranjem trgu EU. Z odpravo tehničnih, pravnih in birokratskih ovir EU državljanom omogoča tudi, da svobodno trgujejo in poslujejo.

EU vzpostavlja tudi unijo kapitalskih trgov, da bi malim podjetjem olajšala pridobivanje denarja in povečala privlačnost Evrope za naložbe. Poleg tega bo digitalni enotni trg EU s pravili EU za telekomunikacijske storitve, avtorske pravice in varstvo podatkov digitaliziral svoboščine enotnega trga EU.

Vendar vse ovire na enotnem trgu še niso odpravljene in EU si prizadeva za nadaljnjo uskladitev:

  • razdrobljenih nacionalnih davčnih sistemov
  • nepovezanih nacionalnih trgov za finančne storitve, energijo in promet
  • različnih pravil, standardov in praks za elektronsko trgovanje med državami EU
  • zapletenih pravil o priznavanju poklicnih kvalifikacij

Novice

24 junij 2022
EIOPA’s supervisory activities in 2021<div class="field field-label-hidden field-name-field-eiopa-body field-type-text-long item-list"> <div class="field-items"> <div class="even field-item first last"> The European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA)...