Skip to main content

Za poštene, učinkovite in gospodarski rasti prijazne davke

EU nima neposredne vloge pri pobiranju davkov in določanju davčnih stopenj. Znesek davka, ki ga morajo plačati njihovi državljani, določijo države. Določijo tudi, kako se bodo davčni prihodki porabili.

Vendar pa EU na nekaterih področjih nadzoruje nacionalna davčna pravila, zlasti v zvezi s poslovnimi in potrošniškimi politikami EU, da bi zagotovila:

  • prosti pretok blaga, storitev in kapitala v EU (na enotnem trgu)
  • da domača podjetja nimajo ugodnejšega položaja kot konkurenčna podjetja iz drugih držav
  • da obdavčitev ne diskriminira potrošnikov, delavcev in podjetij iz drugih držav EU
  • Povzetki zakonodaje EU o obdavčevanju

Enotni trg omogoča prosto trgovanje z blagom in storitvami po celotni EU. Da bi podjetjem olajšale trgovanje in se izognile izkrivljanju konkurence, so se države EU dogovorile, da uskladijo svoja pravila za obdavčitev blaga in storitev. Za nekatera področja veljajo posebni sporazumi, denimo o davku na dodano vrednost (DDV) ali davkih za energente in električno energijo, tobak in alkohol.

EU sodeluje tudi z državami EU pri usklajevanju ekonomskih politik ter davkov od dohodkov pravnih oseb in davkov na dohodek. Politike naj bi bile pravičnejše, učinkovitejše in gospodarski rasti prijaznejše. To je pomembno za zagotavljanje jasnosti glede davkov, ki jih morajo plačati ljudje, ko se preselijo v drugo državo EU, ali podjetja, ki vlagajo v drugih državah. To usklajevanje prispeva tudi k preprečevanju davčnih utaj ali izogibanja davkom.