Direct naar de inhoud

Naar billijke, efficiënte en groeivriendelijke belastingen

De EU is niet rechtstreeks betrokken bij het innen van belastingen of het bepalen van de tarieven. Hoeveel belasting u betaalt en waaraan die wordt besteed, bepaalt uw eigen overheid.

De EU houdt op sommige gebieden wel toezicht op de nationale belastingregels, vooral voor het bedrijfsleven en de consument. Zij let erop dat:

  • het vrije verkeer van goederen, diensten en kapitaal binnen de EU (de interne markt) niet wordt belemmerd
  • bedrijven uit het ene EU-land niet worden bevoorrecht ten opzichte van concurrenten uit het andere
  • de belastingdiensten consumenten, werknemers en bedrijven uit andere EU-landen niet benadelen
  • Samenvattingen van EU-belastingwetgeving

Binnen de interne EU-markt mogen goederen en diensten vrij verhandeld worden. Om het bedrijven makkelijker te maken en om concurrentievervalsing te vermijden, hebben de EU-landen afgesproken hun belastingen op goederen en diensten op elkaar af te stemmen. Er zijn specifieke afspraken gemaakt over bepaalde zaken, zoals de btw (belasting over de toegevoegde waarde) en accijns op energieproducten en elektriciteit, tabak en alcohol.

De EU werkt ook met de EU-landen samen bij de coördinatie van het economisch beleid en van de vennootschaps- en de inkomstenbelasting. Die coördinatie moet de belastingstelsels eerlijk, efficiënt en groeivriendelijk maken. Bovendien is het belangrijk duidelijkheid te geven over de belastingen voor wie naar een ander EU-land verhuist en voor bedrijven die over de binnengrenzen heen investeren. Ten slotte helpt deze coördinatie ook om belastingfraude en belastingontwijking te voorkomen.