Direct naar de inhoud

Instandhouding en bevordering van eerlijke concurrentie

De EU-regels voor mededinging zijn zo opgesteld dat zij billijke en gelijke voorwaarden voor bedrijven scheppen, met volop ruimte voor innovatie, uniforme normen en de ontwikkeling van kleine bedrijven.

De Europese Commissie houdt toezicht op en doet onderzoek naar concurrentieverstorende praktijken, fusies en staatssteun om te zorgen voor een gelijk speelveld voor EU-bedrijven, waarbij een ruime keuze en eerlijke prijzen voor de consument gewaarborgd zijn.

Grote bedrijven mogen hun onderhandelingsmacht niet misbruiken om voorwaarden op te leggen die het hun leveranciers of afnemers moeilijk maken om ook met andere bedrijven zaken te doen. De Commissie kan ondernemingen hiervoor geldboetes opleggen omdat dergelijke praktijken tot hogere prijzen en/of minder keus voor de consument leiden.

Maar elk besluit van de Commissie om een inbreuk op de EU-mededingingsregels te onderzoeken of te bestraffen, wordt eerst intern getoetst en er kan ook beroep tegen worden aangetekend bij het Europese Hof van Justitie.

De EU neemt bovendien het voortouw bij de internationale samenwerking op het gebied van mededinging om de beste praktijken te verspreiden. Als een van de oprichters van het International Competition Network (ICN) zet zij zich samen met mondiale en nationale instanties in voor het beoordelen van mogelijke overtredingen van de mededingingsregels.