Pāriet uz galveno saturu

Godīgas konkurences nodrošināšana un veicināšana

ES konkurences noteikumi ir izstrādāti, lai nodrošinātu taisnīgus un vienlīdzīgus uzņēmējdarbības apstākļus, tajā pašā laikā atstājot vietu inovācijai, vienotiem standartiem un mazo uzņēmumu attīstībai.

Lai nodrošinātu vienlīdzīgus konkurences apstākļus visiem ES uzņēmumiem, tajā pašā laikā patērētājiem garantējot izvēli un godīgas cenas, Eiropas Komisija uzrauga un izmeklē uzņēmumu apvienošanos un valsts atbalstu, kā arī praksi, kas vērsta pret konkurenci.

Lielie uzņēmumi, sadarbojoties ar mazajiem, nedrīkst izmantot savu ietekmi, lai uzspiestu nosacījumus, kas apgrūtinātu piegādātāju vai klientu komercsadarbību ar lielo uzņēmumu konkurentiem. Uzņēmumus, kas piekopj šādas metodes, Eiropas Komisija var sodīt, jo tās noved pie augstākām cenām vai ierobežo izvēli patērētājiem.

Komisijas pilnvaras izmeklēt un izbeigt ES konkurences noteikumu pārkāpumus pilnībā uzrauga Eiropas Savienības Tiesa, turklāt pastāv arī dažādas iekšējās pārbaudes un kontroles mehānismi.

ES arī ir viens no līderiem starptautiskajā sadarbībā, kas notiek konkurences jomā; mērķis ir veicināt un ierosināt paraugpraksi. Tā bija arī viena no Starptautiskā konkurences tīkla (ICN) dibinātājiem un sadarbojas ar starptautiskām un valstu iestādēm, lai izvērtētu iespējamus konkurences pārkāpumus.