Skip to main content

Uzņēmējdarbība un rūpniecība

Atbalsts Eiropas uzņēmējdarbības un rūpniecības nākotnei

ES politika palīdz padarīt ES rūpniecību un uzņēmumus konkurētspējīgākus. Tā arī veicina jaunu darbvietu rašanos un ekonomikas izaugsmi, veidojot uzņēmumiem labvēlīgu vidi.

Ņemot vērā globalizāciju un spēcīgāku konkurenci no jaunietekmes valstu puses, Eiropas ekonomiskā labklājība ilgtermiņā būs atkarīga no tā, cik pamatīga būs tās rūpniecības bāze, ne tikai pakalpojumu un banku nozare. Pētniecībai un inovācijai ir svarīga loma Eiropas rūpniecības nākotnei vajadzīgās tehnoloģijas un risinājumu izstrādē.

Vairākas ES programmas palīdz maziem un vidējiem uzņēmumiem (MVU) piekļūt finansējumam un tirgiem. Tās arī atbalsta uzņēmējdarbību, uzņēmumu dibināšanu, starptautiskas darbības izvēršanu un izaugsmi.

ES mērķis ir likvidēt vēl pastāvošās tirdzniecības barjeras un novērst jaunu barjeru rašanos, veidojot uzņēmumiem un patērētājiem labvēlīgu ES tirgu, kas darbojas, pamatojoties uz vienkāršiem, pārredzamiem un konsekventiem noteikumiem un standartiem.