Skip to main content

Podnikání a průmysl

Podpora budoucnosti podnikání a průmyslu v Evropě

Politika EU pomáhá zvyšovat konkurenceschopnost evropského průmyslu a podniků a podporuje tvorbu pracovních míst a hospodářského růstu tím, že vytváří podnikatelsky příznivé prostředí.

Vzhledem ke globalizaci a silnější konkurenci ze strany rozvíjejících se zemí se dlouhodobá hospodářská prosperita Evropy nebude opírat jen o sektor služeb a bankovnictví, ale také o sílu průmyslové základny. V rozvoji technologií a přístupů, které zajistí budoucnost výroby v Evropě, sehrávají zásadní roli výzkum a inovace.

EU pomáhá malým a středním podnikům v přístupu k finančním prostředkům a trhům sérií programů, které podporují podnikání, zakládání firem, internacionalizaci a růst.

Unie se snaží odstranit zbývající překážky obchodu a zabránit vzniku nových. Proto vytváří vnitřní trh, jenž vychází vstříc potřebám podniků i spotřebitelů a je založen na jednoduchých, transparentních a konzistentních pravidlech a normách.