Skip to main content
Zastava Europske unije Zastava Europske unije

Poduzetništvo i industrija

Uspješna budućnost poslovanja i industrije u Europi

Politikama EU-a jača se konkurentnost industrije i poduzeća te se promiče otvaranje radnih mjesta i gospodarski rast stvaranjem povoljnijeg poslovnog okruženja.

S obzirom na globalizaciju i snažnu konkurenciju iz zemalja u usponu, dugoročni gospodarski napredak Europe ovisit će o jačini industrijske baze, a ne samo o uslužnim djelatnostima i bankama. Istraživanje i razvoj imaju ključnu ulogu u razvoju tehnologija i pristupa kojima će se osigurati budućnost Europe u području proizvodnje.

Postoji niz programa EU-a kojima se malim i srednjim poduzećima (MSP-ovima) pomaže da pristupe financijskim sredstvima i tržištima te podupire poduzetništvo, otvaranje novih poduzeća, internacionalizacija i rast.

EU nastoji ukloniti preostale prepreke u području trgovine i izbjeći stvaranje novih promicanjem tržišta EU-a koje je pristupačno poduzećima i potrošačima te se temelji na jednostavnim, transparentnim i dosljednim propisima i standardima.