Glavni sadržaj

Jedinstveno tržište

Jedinstveno unutarnje tržište bez granica

EU nastoji građanima EU-a omogućiti da studiraju, žive, kupuju, rade i odlaze u mirovinu u bilo kojoj zemlji EU-a i da uživaju u proizvodima iz cijele Europe. U tu svrhu osigurava slobodno kretanje robe, usluga, kapitala i osoba na jedinstvenom unutarnjem tržištu EU-a. Uklanjanjem tehničkih, pravnih i birokratskih prepreka EU svojim građanima omogućuje da slobodno trguju i posluju.

EU stvara i uniju tržišta kapitala kako bi se malim poduzećima olakšalo prikupljanje kapitala te kako bi Europa postala privlačnije mjesto za ulaganje. Osim toga, digitalno jedinstveno tržište digitalizirat će slobode jedinstvenog tržišta EU-a, s pravilima na razini EU-a za telekomunikacijske usluge, autorska prava i zaštitu podataka.

Međutim, neke prepreke unutar jedinstvenog tržišta i dalje su prisutne, a EU radi na daljnjem usklađivanju:

  • rascjepkanih nacionalnih poreznih sustava
  • odvojenih nacionalnih tržišta u područjima financijskih usluga, energije i prijevoza
  • propisa, standarda i prakse u području e-trgovine koji se razlikuju među zemljama EU-a
  • složenih pravila o priznavanju stručnih kvalifikacija