Skip to main content

Vienots iekšējais tirgus bez robežām

ES mērķis ir nodrošināt ES pilsoņiem iespēju mācīties, dzīvot, iepirkties, strādāt un pensionēties jebkurā ES valstī un pirkt preces no visas Eiropas. Lai tas būtu iespējams, ES nodrošina preču, pakalpojumu un kapitāla brīvu apriti un cilvēku brīvu pārvietošanos ES iekšējā tirgū. Novēršot tehniskus, juridiskus un birokrātiskus šķēršļus, ES arī dod iedzīvotājiem iespēju brīvi tirgoties un veikt uzņēmējdarbību.

ES arī veido kapitāla tirgu savienību, lai mazajiem uzņēmumiem atvieglotu finansējuma iegūšanu un Eiropu padarītu pievilcīgāku investoriem. Turklāt vienotajā digitālajā tirgū ES vienotā tirgus brīvības tiks īstenotas arī digitālajā vidē, ieviešot visas ES mēroga noteikumus attiecībā uz telesakaru pakalpojumiem, autortiesībām un datu aizsardzību.

Tomēr vienotajā tirgū joprojām ir atlikuši daži šķēršļi, un ES strādā pie tā, lai atrisinātu šādas problēmas:

  • valsts nodokļu sistēmu sadrumstalotība;
  • finanšu pakalpojumu, enerģētikas un transporta nozarē dažādu valstu tirgi ir norobežoti un nav savienoti;
  • dažādās ES valstīs pastāv atšķirīgi e-komercijas noteikumi, standarti un prakse;
  • profesionālās kvalifikācijas atzīšanas noteikumi ir sarežģīti.

Jaunumi

20 janvāris 2022
Thursday 20 January 2022 10:36 This public procurement procedure is for “ ICT Consultancy”: All documents related to this procedure are downloadable and visible following the TED eTendering link published below and in the contract notice. All of the information is accessible without registration in...