Skip to main content

ES muitas savienība praksē

ES muitas savienība ir izveidota 1968. gadā. Tā atvieglo tirdzniecību ES uzņēmumiem, saskaņo muitas nodokļus precēm no ārpussavienības valstīm un palīdz aizsargāt Eiropas iedzīvotājus, dzīvniekus un apkārtējo vidi.

Praksē muitas savienība nozīmē, ka visu [node:eu_countries] ES dalībvalstu muitas iestādes sadarbojas tā, it kā tās būtu viena struktūra. Tās piemēro vienus un tos pašus muitas nodokļus precēm, ko importē no citām pasaules valstīm un nepiemēro nekādus muitas nodokļus ES iekšienē.

ES gadījumā tas nozīmē, ka, preces transportējot no vienas ES valsts uz citu, muitas nodokļi nav jāmaksā. Muitas nodokļi par precēm, kuras importētas ES, ir daļa no ES “tradicionālajiem pašu resursiem” un veido apmēram 14 % no tās kopējā budžeta.

Muitas kontrole uz ES ārējām robežām pasargā patērētājus no precēm un produktiem, kas ir bīstami vai pat kaitīgi viņu veselībai. Tās aizsargā dzīvniekus un apkārtējo vidi, cīnoties pret nelegālu tirdzniecību ar apdraudētajām sugām un novēršot augu un dzīvnieku slimību izplatīšanos.

Organizētās noziedzības un terorisma apkarošanā muitas iestādes strādā roku rokā ar policijas un imigrācijas dienestiem. Tie cīnās pret cilvēku, narkotiku, ieroču un viltotu preču tirdzniecību un pārbauda, vai ceļotāji, kas transportē lielas naudas summas, to nedara nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijai, nodokļu apiešanai vai pat noziedzīgu organizāciju finansēšanai.

ES muitas iestādes arī cīnās pret krāpšanos nodokļu un muitas nodokļu jomā no uzņēmumu un privātpersonu puses, kuras dēļ valstu valdības negūst publiskajiem tēriņiem tik būtiskos ieņēmumus.