Skip to main content

Aontas custaim an Aontais Eorpaigh agus é i mbun gníomhaíochta

Bunaíodh Aontas Custaim AE i 1968, agus is fusa do chuideachtaí an Aontais trádáil a dhéanamh le chéile dá bharr, déanann sé dleachtanna custaim ar earraí ó áiteanna lasmuigh den Aontas a chomhchuibhiú, agus is cúnamh atá ann le saoránaigh, ainmhithe agus comhshaol na hEorpa a chosaint.

I dtéarmaí praiticiúla, ciallaíonn An tAontas Custaim go mbíonn [node:eu_countries] mBallstát an Aontais ag obair le chéile amhail is dá mba aon rud amháin iad. Is iad na taraifí céanna a chuireann siad i bhfeidhm ar earraí a iompórtáiltear chun a gcríocha féin isteach ón gcuid eile den domhan, agus ní chuireann siad taraif ar bith i bhfeidhm go hinmheánach.

I gcás an Aontais Eorpaigh de, ciallaíonn sin nach bhfuil dleachtanna custaim le híoc nuair a iompraítear earraí ó thír amháin in AE go tír eile. Na dleachtanna custaim ar earraí a iompórtáiltear chun an Aontais Eorpaigh isteach, is ionann luach dóibh agus tuairim is 14% de bhuiséad iomlán an Aontais Eorpaigh mar chuid dá chuid ‘acmhainní traidisiúnta féin’.

Na rialuithe custaim a dhéantar ag teorainneacha seachtracha an Aontais Eorpaigh, cosnaíonn siad na tomhaltóirí ar earraí agus táirgí a dtarlódh dóibh a bheith contúirteach, nó a dtarlódh aimhleas a sláinte iontu. Cosnaíonn siad ainmhithe agus an comhshaol trí thrádáil mhídhleathach speiceas faoi bhagairt a chomhrac, agus trí chosc a chur ar ghalair plandaí agus ainmhithe.

Bíonn na húdaráis chustaim ag obair i gcomhar le lucht seirbhísí beartas agus inimirce sa chomhrac i gcoinne na coireachta agus na sceimhlitheoireachta. Bíonn siad ag comhrac gáinneáil ar dhaoine, ar dhrugaí, ar airm, agus ar earraí góchumtha, agus fíoraíonn siad nach ag sciúradh airgid a bhíonn taistealaithe ag a bhfuil suimeanna móra airgid, nach ag seachaint cánach atá siad, nó ag maoiniú eagraíochta coiriúla fiú.

Téann lucht custaim an Aontais i ngleic leis an gcalaois cánach agus dleachtanna a dhéanann gnólachtaí nó daoine aonair, rud a shéanann ioncam riachtanach ar rialtais náisiúnta i gcomhair a gcuid caiteachais phoiblí.

Nuacht

21 Eanáir 2022
European Commission Press release Brussels, 21 Jan 2022 The European Commission has approved under EU State aid rules the map of France for granting regional aid from 1 January 2022 to 31 December 2027 within the framework of the revised Regional aid Guidelines (‘RAG').
20 Eanáir 2022
European Commission Press release Brussels, 20 Jan 2022 The European Commission has approved under EU State aid rules Austria's map for granting regional aid from 1 January 2022 to 31 December 2027 within the framework of the revised Regional aid Guidelines (‘RAG').