Ar aghaidh go dtí an príomhábhar

Tacaíocht do thodhchaí an ghnó agus an tionscail san Eoraip

Cabhraíonn beartas an Aontais le cumas iomaíochta ghnólachtaí agus thionscal an Aontais a neartú agus cuireann sé borradh faoi chruthú fostaíochta agus faoin bhfás eacnamaíoch trí thimpeallacht atá fabhrach do ghnólachtaí a chothú.

Toisc an domhandaithe agus toisc cumas iomaíochta tíortha atá i mbéal an tionsclaithe a bheith ag méadú, tá rath fadtéarmach gheilleagar na hEorpa ag brath ar bhonn tionsclaíoch láidir a bheith faoi – ní féidir a bheith i lántuilleamaí seirbhísí agus banc. Tá ról tábhachtach ag an taighde agus ag an nuálaíocht maidir leis na teicneolaíochtaí agus an cur chuige a fhorbairt lena gcinnteofar todhchaí mhonaraíochta na hEorpa.

Cabhraíonn sraith clár de chuid an Aontais le fiontair bheaga agus mheánmhéide (FBManna) airgeadas agus margaí a rochtain, agus tacaíonn siad leis an bhfiontraíocht, le cruthú gnó, leis an idirnáisiúnú agus leis an bhfás.

Tá an tAontas ag obair le deireadh a chur leis na bacainní ar thrádáil atá fós ann agus gan cinn nua a chruthú, trí mhargadh atá fabhrach do ghnólachtaí agus do thomhaltóirí a chur chun cinn san Aontas, margadh atá bunaithe ar chaighdeáin agus rialacha trédhearcacha simplí comhleanúnacha.