Gå direkt till innehållet

Näringsliv och industri

Stöd till framtidens näringsliv och industri i EU

Målet för EU:s strategi är att hjälpa företagen i EU att bli mer konkurrenskraftiga och främja nya jobb och ekonomisk tillväxt genom att skapa ett bra företagsklimat.

I tider av globalisering och ökad konkurrens från tillväxtekonomierna hänger EU:s långsiktiga ekonomiska välstånd på industribasens styrka och inte bara på tjänste- och banksektorerna. Forskning och innovation är viktiga för ny teknik och nya metoder för att säkra framtiden för tillverkningsindustrin i EU.

Flera EU-program hjälper små och medelstora företag att få tillgång till finansering och marknader. De stöder också entreprenörskap, nya företag, internationalisering och tillväxt.

EU arbetar med att få bort kvarvarande handelshinder utan att skapa nya genom att främja en företags- och konsumentvänlig EU-marknad som bygger på öppna, enkla och enhetliga regler och normer.

Publication