Skip to main content

Forskning och innovation

Ledande innovation genom EU-forskning

Investeringar i forskning och innovation är en investering i Europas framtid. De hjälper oss i den globala konkurrensen och gör att vi kan bevara vår unika sociala modell. De förbättrar vardagslivet för miljontals människor här i Europa och i resten av världen och bidrar till att lösa våra största samhällsproblem.

EU-stöd till forskning och innovation ger ett mervärde genom att uppmuntra till den typ av samarbete mellan forskarlag i olika länder och på olika ämnesområden som är avgörande för banbrytande upptäckter.

Genom sina fleråriga ramprogram för forskning och innovation bidrar EU med pengar för att

  • stärka EU:s forskningsposition
  • stärka företagens innovation genom satsningar på viktig teknik och större tillgång till kapital och stöd för småföretagen
  • ta itu med viktiga samhällsfrågor som klimatförändringen, hållbara transporter och förnybar energi
  • se till att tekniska genombrott omsätts i kommersiellt bärkraftiga produkter genom att bygga partnerskap mellan näringslivet och staten
  • öka det internationella samarbetet inom forskning och innovation.

 

EU:s forskning och innovation sköts av olika avdelningar, byråer och organ och resultat, kunskap och data sprids genom

Publikation

Videoklipp