Skip to main content

Pētniecība un inovācija

Līderpozīcija inovācijā, pateicoties ES pētniecības atbalstam

Ieguldījums pētniecībā un inovācijā ir ieguldījums Eiropas nākotnē. Tas mums palīdz konkurēt pasaules mērogā un saglabāt mūsu unikālo sociālo modeli. Tas uzlabo daudzu miljonu iedzīvotāju ikdienas dzīvi šeit Eiropā un visā pasaulē, palīdzot mums atrisināt dažas no sabiedrības lielākajām problēmām.

ES atbalstam pētniecībai un inovācijai piemīt pievienotā vērtība, jo tas veicina sadarbību starp dažādu valstu pētnieku komandām un disciplīnām. Šādai sadarbībai ir izšķirīga nozīme revolucionāros atklājumos.

Savās daudzgadu pētniecības un inovācijas pamatprogrammās ES ir paredzējusi finansējumu šādiem mērķiem:

  • nostiprināt ES pozīcijas zinātnē,
  • nostiprināt rūpniecisko inovāciju – tostarp veikt investīcijas svarīgākajās tehnoloģijās, nodrošināt kapitāla labāku pieejamību un atbalstīt mazos uzņēmumus,
  • risināt svarīgākās sociālās problēmas, piemēram, saistībā ar klimata pārmaiņām, ilgtspējīgu transportu un atjaunojamajiem energoresursiem,
  • partnerībā ar nozari un valdību nodrošināt, lai tehnoloģiskie jaunatklājumi tiktu iestrādāti rentablos produktos ar reālu komerciālo potenciālu,
  • izvērst starptautisko sadarbību pētniecības un inovācijas jomā.

 

ES pētniecības un inovācijas pasākumus pārvalda dažādi ģenerāldirektorāti, aģentūras un struktūras, bet to rezultāti, zināšanas un dati tiek publiskoti šādi:

Publikācija

Videomateriālu galerija