Pāriet uz galveno saturu

Darbs un prakse Eiropas Savienības iestādēs

Pieņemšana darbā ES iestādēs

ES iestādēs strādā vairāk nekā 60 000 darbinieku no visām 27 ES dalībvalstīm. Eiropas Personāla atlases birojs (EPSO) rīko atklātus konkursus pastāvīgajiem un pagaidu darbiniekiem. Ja vēlaties strādāt ES iestādēs, EPSO tīmekļvietne ir īstā vieta, no kuras sākt. Tajā izskaidrota atlases procedūra un sniegti padomi, kā sagatavoties konkursiem.

Darba veidi ES iestādēs

ES meklē darbiniekus ar atšķirīgu dzīvesgājumu, līdz ar to karjera ES iestādēs nozīmē darbu daudzveidīgā un multikulturālā kolēģu grupā.  Vairumā gadījumu viens no priekšnosacījumiem ir spēja sazināties vismaz divās ES oficiālajās valodās.

Kāpēc izvēlēties karjeru ES iestādēs?

ES iestādēs varat strādāt pie svarīgiem jautājumiem, kas skar mūs visus: tādiem kā klimata pārmaiņas, migrācija, drošība un drošums, tirdzniecība, mobilie sakari u. c. Varat arī izmantot izdevību strādāt ES aģentūrās, kuras atrodas visā Eiropā, un ES delegācijās visā pasaulē.

ES darbinieku profili

Darbs ES iestādēs piedāvā daudz dažādu karjeras iespēju atkarībā no jūsu pieredzes un prasmēm. Vienmēr ir nepieciešami speciālisti tādās jomās kā revīzija, komunikācija, ekonomika un statistika, Eiropas publiskā pārvalde, ārējās attiecības, finanses, informācijas tehnoloģijas, valodas (rakstiskā un mutiskā tulkošana), tiesības u. c.

Skatiet ES iestādēs iespējamās karjeras profilus

Kā pieteikties uz kādu no amatiem ES iestādēs?

ES iestādes nodarbina pastāvīgos darbiniekus (ierēdņus), līgumdarbiniekus un pagaidu darbiniekus, kā arī piedāvā prakses (stažēšanās) iespējas. ES uztur arī attiecīgo jomu ekspertu datubāzes.

Pastāvīgie darbinieki

Pastāvīgie darbinieki (ierēdņi) ir iedalīti divās grupās: administratori (AD) un asistenti (AST).

Administratori galvenokārt izstrādā politiku, uzrauga ES tiesību aktu īstenošanu, kā arī veic analīzi un sniedz konsultācijas konkrētās jomās. Lai piedalītos konkursā uz administratora vietu, parasti ir vajadzīga augstākā izglītība, kas iegūta vismaz trīs gadus ilgās studijās.

Asistenti lielākoties veic palīgdarbus, un bez viņiem iestāžu iekšējā administratīvā pārvaldība nebūtu iespējama. Lai piedalītos konkursā uz asistenta vietu, parasti ir vajadzīga vismaz vidējā izglītība.

Līgumdarbinieki

Līgumdarbiniekus pieņem konkrētu tehnisku vai administratīvu darbu veikšanai. Ar viņiem noslēdz līgumu uz ierobežotu laiku (parasti sākot no 6–12 mēnešiem).

Pagaidu darbinieki

Pagaidu darbiniekus pieņem specializētu vai pagaidu darbu veikšanai. Viņu līguma termiņš nedrīkst pārsniegt sešus gadus.

Praktikanti (stažieri)

Katru gadu aptuveni 1900 jauniem absolventiem ir iespēja piedalīties ES praktikantu (stažieru) programmās. Vairums ES iestāžu piedāvā stažēšanās iespējas uz laiku no trīs līdz pieciem mēnešiem.

Norīkotie valsts eksperti

Norīkotie valsts eksperti ir valsts civildienesta ierēdņi vai publiskā sektora darbinieki, kuri īslaicīgi strādā kādā ES iestādē. Ja vēlaties saņemt informāciju par pašreizējām iespējām pieteikties uz šādu darbu, sazinieties ar savas valsts pastāvīgo pārstāvniecību ES.

Pagaidu darba aģentūru darbinieki

Dažas iestādes pieņem darbā arī vietējos pagaidu darbiniekus, kuru līguma termiņš nepārsniedz sešus mēnešus. Viņi parasti veic sekretāru pienākumus. Lai uzzinātu vairāk par šīm darba iespējām, sazinieties ar vietējām pagaidu darba aģentūrām.

Tulki

Eiropas Parlamentam, Eiropas Komisijai un Eiropas Savienības Tiesai ir katram savs mutiskās tulkošanas dienests, taču ārštata tulku atlases process ir kopīgs. Lai vēlaties kļūt par ārštata tulku, jums jāiztur akreditācijas pārbaudījums. Lai kļūtu par pastāvīgā darbā pieņemtu ierēdni, jums ir jāpiedalās konkursos, kurus rīko Eiropas Personāla atlases birojs (EPSO).

Tulkotāji

ES iestādēm ir vajadzīgi arī tulkotāji, terminologi, valodu tehnoloģiju speciālisti, juristi lingvisti, redaktori, korektori, kā arī starpkultūru un valodu speciālisti.

ES eksperti

ES iestādes izraugās ārējos ekspertus, kas palīdz novērtēt dotāciju pieteikumus, projektus un priekšlikumus un specifiskos gadījumos sniedz atzinumus un konsultācijas. ES uztur datubāzes, kurās apkopotas ziņas (vārds, uzvārds, kvalifikācija) par neatkarīgiem ekspertiem, kuri var iestādēm un aģentūrām palīdzēt konkrētās jomās.

Eiropas Parlamenta politiskās grupas

Lai atrastu darbu politiskā grupā, sazinieties ar kādu no Eiropas Parlamentā pārstāvētajām politiskajām partijām. ES iestādes neatbild par šo darbavietu pārvaldību.

Videomateriālu galerija