Skip to main content

Научни изследвания и иновации

Водещи иновации чрез научни изследвания в ЕС

Инвестициите в научни изследвания и иновации са инвестиции в бъдещето на Европа. Те ни помагат да бъдем конкурентоспособни на световно равнище и да запазим нашия уникален социален модел. Те водят до подобряване на ежедневния живот на милиони хора в Европа и по света и допринасят за разрешаването на някои от най-големите социални предизвикателства.

Добавената стойност на подкрепата на ЕС за научните изследвания и иновациите се изразява в насърчаване на сътрудничеството между изследователски екипи от различни държави и дисциплинарни области, което е от изключително значение за реализирането на революционни открития.

Чрез своята многогодишна рамкова програма за научни изследвания и иновации ЕС предоставя финансиране за:

  • укрепване на позицията на ЕС в областта на науката
  • засилване на промишлените иновации, включително инвестиции в ключови технологии, по-лесен достъп до средства и помощ за малките предприятия
  • реагиране на основни предизвикателства в социалната сфера като изменението на климата, устойчивия транспорт и възобновяемата енергия
  • гарантиране, че технологичните „пробиви“ се превръщат в жизнеспособни продукти с реален търговски потенциал — чрез изграждане на партньорства между промишлеността и правителствата
  • засилване на международното сътрудничество в областта на научните изследвания и иновациите

 

Дейностите на ЕС в областта на научните изследвания и иновациите се управляват от редица ведомства, агенции и органи, а резултатите, знанията и данните се споделят чрез:

Новини

26 януари 2022
European Commission Speech Brussels, 26 Jan 2022 Ladies and gentlemen, Dobro jutro and thank you very much for inviting me to address you today. Our fight against the climate and biodiversity crises knows no s...

Публикация

Видеоматериали