Skip to main content
Знаме на Европейския съюз Знаме на Европейския съюз

Научни изследвания и иновации

Водещи иновации чрез научни изследвания в ЕС

Инвестициите в научни изследвания и иновации са инвестиции в бъдещето на Европа. Те ни помагат да бъдем конкурентоспособни на световно равнище и да запазим нашия уникален социален модел. Те водят до подобряване на ежедневния живот на милиони хора в Европа и по света и допринасят за разрешаването на някои от най-големите социални предизвикателства.

Добавената стойност на подкрепата на ЕС за научните изследвания и иновациите се изразява в насърчаване на сътрудничеството между изследователски екипи от различни държави и дисциплинарни области, което е от изключително значение за реализирането на революционни открития.

Чрез своята многогодишна рамкова програма за научни изследвания и иновации ЕС предоставя финансиране за:

  • укрепване на позицията на ЕС в областта на науката
  • засилване на промишлените иновации, включително инвестиции в ключови технологии, по-лесен достъп до средства и помощ за малките предприятия
  • реагиране на основни предизвикателства в социалната сфера като изменението на климата, устойчивия транспорт и възобновяемата енергия
  • гарантиране, че технологичните „пробиви“ се превръщат в жизнеспособни продукти с реален търговски потенциал — чрез изграждане на партньорства между промишлеността и правителствата
  • засилване на международното сътрудничество в областта на научните изследвания и иновациите

 

Дейностите на ЕС в областта на научните изследвания и иновациите се управляват от редица ведомства, агенции и органи, а резултатите, знанията и данните се споделят чрез:

Публикация

Видеоматериали