Prejsť na hlavný obsah

Výskum a inovácie

Špičkové inovácie vďaka výskumu EÚ

Investície do výskumu a inovácií sú investíciami do budúcnosti Európy. Pomáhajú nám vynikať v celosvetovej hospodárskej súťaži a chrániť náš jedinečný sociálny model. Vďaka týmto investíciám sa riešia niektoré z našich najväčších spoločenských problémov, čím sa zlepšuje každodenný život miliónov ľudí v Európe a vo svete.

Podpora výskumu a inovácií zo zdrojov EÚ predstavuje pridanú hodnotu, lebo podnecuje spoluprácu medzi výskumnými skupinami naprieč krajinami a vednými odbormi, čo je nevyhnutné, ak sa má dospieť k prelomovým objavom.

EÚ poskytuje zo svojich viacročných rámcových programov pre výskum a inovácie finančné prostriedky s cieľom:

  • posilniť postavenie EÚ vo vede,
  • posilniť priemyselné inovácie vrátane investícií do kľúčových technológií, rozsiahlejšieho prístupu ku kapitálu a podpory pre malé a stredné podniky,
  • riešiť závažné sociálne problémy, akými sú zmena klímy, udržateľná doprava, energia z obnoviteľných zdrojov,
  • zabezpečiť, aby sa zásadné technologické objavy transformovali na reálne výrobky so skutočným komerčným potenciálom, a to prostredníctvom budovania partnerstiev s priemyslom a vládami,
  • zintenzívniť medzinárodnú spoluprácu v oblasti výskumu a inovácií.

 

Výskumné a inovačné činnosti EÚ riadi viacero útvarov, agentúr a orgánov a výsledky, poznatky a údaje sa zdieľajú prostredníctvom:

Publication