Skip to main content

Raziskave in inovacije

Do uspešnih inovacij z raziskavami EU

Naložbe v raziskave in inovacije so naložbe v prihodnost Evrope. Z njimi lažje konkuriramo na svetovnem trgu in ohranimo svoj edinstveni socialni model. Izboljšujejo vsakdanje življenje milijonov ljudi v Evropi in po svetu ter prispevajo k reševanju nekaterih največjih družbenih izzivov.

EU podpira raziskave in inovacije, tako da spodbuja sodelovanje med raziskovalnimi skupinami po državah in disciplinah, kar dodaja vrednost in bistveno vpliva na pomembna odkritja.

EU z večletnimi okvirnimi programi za raziskave in inovacije zagotavlja sredstva za:

  • utrditev položaja EU v znanosti
  • krepitev industrijskih inovacij, zajeto je tudi vlaganje v ključne tehnologije ter večjo dostopnost kapitala in podpore za mala podjetja
  • reševanje najpomembnejših družbenih izzivov, kot so podnebne spremembe, trajnostni prevoz in obnovljivi viri energije
  • tehnološke preboje, ki se razvijajo v uspešne tržne izdelke – z vzpostavljanjem partnerstev z industrijo in vladami držav
  • povečanje mednarodnega sodelovanja v raziskavah in inovacijah

 

Dejavnosti na področju raziskav in inovacij v EU se izvajajo prek številnih služb, agencij in organov. Za izmenjavo rezultatov, znanja in podatkov pa skrbijo:

Publikacija

Videogalerija