Pereiti prie pagrindinio turinio

Europos verslo ir pramonės ateities rėmimas

Vykdant ES politiką padedama didinti ES pramonės ir verslo konkurencingumą ir skatinamas darbo vietų kūrimas bei ekonomikos augimas sudarant verslui palankią aplinką.

Vykstant globalizacijai ir didėjant besiformuojančios rinkos ekonomikos šalių konkurencijai ilgalaikis Europos ekonomikos klestėjimas priklausys nuo jos pramoninės bazės tvirtumo, o ne vien nuo paslaugų ir bankų. Vystant technologijas ir metodus Europos gamybos ateičiai užtikrinti, esminis vaidmuo tenka moksliniams tyrimams ir inovacijoms.

ES programų rinkinys padeda mažosioms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ) gauti finansavimą ir patekti į rinkas, remia verslumą, įmonių kūrimą, tarptautinimą ir ekonomikos augimą.

ES stengiasi pašalinti išlikusias kliūtis prekybai ir išvengti naujų kliūčių sukūrimo skatindama verslui ir vartotojams palankią ES rinką, grindžiamą paprastomis, skaidriomis ir nuosekliomis taisyklėmis bei standartais.