Mur għall-kontenut ewlieni

L-Unjoni doganali tal-UE fl-azzjoni

L-Unjoni Doganali tal-UE, stabbilita fl-1968, tagħmilha aktar faċli għall-kumpaniji tal-UE biex iwettqu l-kummerċ, tarmonizza d-dazji doganali fuq prodotti minn barra l-UE u tgħin fil-protezzjoni taċ-ċittadini tal-Ewropa, l-annimali u l-ambjent.

Fil-prattika, l-Unjoni Doganali timplika li l-awtoritajiet doganali tat-[node:eu_countries] pajjiżi kollha tal-UE jaħdmu flimkien daqslikieku kienu pajjiż wieħed. Huma japplikaw l-istess tariffi għall-oġġetti importati fit-territorju tagħhom mill-bqija tad-dinja, u ma japplikaw ebda tariffa internament.

Fil-każ tal-UE, dan ifisser li ma hemm ebda dazju doganali x’jitħallas meta l-oġġetti jiġu trasportati minn pajjiż tal-UE għal ieħor. Id-dazju tad-dwana minn oġġetti importati fl-UE jammonta għal madwar 14% tal-baġit totali tal-UE bħala parti mill-inizjattiva tagħha “riżorsi proprji tradizzjonali”.

Il-kontrolli doganali fil-fruntieri esterni tal-UE jipproteġu lill-konsumaturi minn oġġetti u prodotti li jistgħu jkunu perikolużi jew ħżiena għal saħħithom. Huma jipproteġu l-annimali u l-ambjent permezz tal-ġlieda kontra l-kummerċ illegali fi speċijiet fil-periklu u permezz tal-prevenzjoni ta’ mard tal-pjanti u tal-annimali.

L-awtoritajiet doganali jaħdmu flimkien mas-servizzi ta’ politika u immigrazzjoni fil-ġlieda kontra l-kriminalità organizzata u t-terroriżmu. Huma jiġġieldu kontra t-traffikar ta’ persuni, drogi, armi u oġġetti ffalsifikati, u jivverifikaw li l-vjaġġaturi b’ammonti kbar ta’ flus mhumiex involuti fil-ħasil tal-flus, qed jevadu t-taxxa jew saħansitra qed jiffinanzjaw organizzazzjonijiet kriminali.

Id-dwana tal-UE tindirizza wkoll il-frodi fit-taxxa u fid-dazji doganali min-negozji u l-individwi, li jċaħħdu lill-gvernijiet nazzjonali minn dħul vitali għall-infiq pubbliku.