Skip to main content

L-Unjoni doganali tal-UE fl-azzjoni

L-Unjoni Doganali tal-UE, stabbilita fl-1968, tagħmilha aktar faċli għall-kumpaniji tal-UE biex iwettqu l-kummerċ, tarmonizza d-dazji doganali fuq prodotti minn barra l-UE u tgħin fil-protezzjoni taċ-ċittadini tal-Ewropa, l-annimali u l-ambjent.

Fil-prattika, l-Unjoni Doganali timplika li l-awtoritajiet doganali tat-[node:eu_countries] pajjiżi kollha tal-UE jaħdmu flimkien daqslikieku kienu pajjiż wieħed. Huma japplikaw l-istess tariffi għall-oġġetti importati fit-territorju tagħhom mill-bqija tad-dinja, u ma japplikaw ebda tariffa internament.

Fil-każ tal-UE, dan ifisser li ma hemm ebda dazju doganali x’jitħallas meta l-oġġetti jiġu trasportati minn pajjiż tal-UE għal ieħor. Id-dazju tad-dwana minn oġġetti importati fl-UE jammonta għal madwar 14% tal-baġit totali tal-UE bħala parti mill-inizjattiva tagħha “riżorsi proprji tradizzjonali”.

Il-kontrolli doganali fil-fruntieri esterni tal-UE jipproteġu lill-konsumaturi minn oġġetti u prodotti li jistgħu jkunu perikolużi jew ħżiena għal saħħithom. Huma jipproteġu l-annimali u l-ambjent permezz tal-ġlieda kontra l-kummerċ illegali fi speċijiet fil-periklu u permezz tal-prevenzjoni ta’ mard tal-pjanti u tal-annimali.

L-awtoritajiet doganali jaħdmu flimkien mas-servizzi ta’ politika u immigrazzjoni fil-ġlieda kontra l-kriminalità organizzata u t-terroriżmu. Huma jiġġieldu kontra t-traffikar ta’ persuni, drogi, armi u oġġetti ffalsifikati, u jivverifikaw li l-vjaġġaturi b’ammonti kbar ta’ flus mhumiex involuti fil-ħasil tal-flus, qed jevadu t-taxxa jew saħansitra qed jiffinanzjaw organizzazzjonijiet kriminali.

Id-dwana tal-UE tindirizza wkoll il-frodi fit-taxxa u fid-dazji doganali min-negozji u l-individwi, li jċaħħdu lill-gvernijiet nazzjonali minn dħul vitali għall-infiq pubbliku.

Aħbarijiet

21 Jannar 2022
European Commission Press release Brussels, 21 Jan 2022 The European Commission has approved under EU State aid rules the map of France for granting regional aid from 1 January 2022 to 31 December 2027 within the framework of the revised Regional aid Guidelines (‘RAG').
20 Jannar 2022
European Commission Press release Brussels, 20 Jan 2022 The European Commission has approved under EU State aid rules Austria's map for granting regional aid from 1 January 2022 to 31 December 2027 within the framework of the revised Regional aid Guidelines (‘RAG').