Skip to main content

Lejn taxxi ġusti, effiċjenti u li jiffavorixxu t-tkabbir ekonomiku

L-UE m'għandhiex sehem dirett fil-ġbir tat-taxxi jew fl-issettjar tar-rati tat-taxxi. L-ammont ta’ taxxa li kull ċittadin iħallas u l-mod kif jintefqu l-flus tat-taxxi miġbura jiġu deċiżi mill-gvern nazzjonali tagħhom.

Madankollu l-UE tissorvelja r-regoli nazzjonali dwar it-taxxa f’xi oqsma; b’mod partikolari b’rabta mal-politiki tal-UE dwar in-negozju u l-konsumatur, biex jiġi żgurat:

  • il-fluss ħieles ta’ oġġetti, servizzi u kapital madwar l-UE (fis-suq uniku)
  • li n-negozji f’pajjiż ma jkollhomx vantaġġ inġust fuq kompetituri f’pajjiż ieħor
  • li t-taxxi ma jiddiskriminawx kontra konsumaturi, ħaddiema jew negozjanti minn pajjiżi oħra tal-UE.
  • Taqsiriet tal-leġiżlazzjoni tal-UE dwar it-tassazzjoni

Is-suq uniku jippermetti li oġġetti u servizzi jiġu nnegozjati b’mod liberu bejn il-pajjiżi fl-UE. Biex dan isir eħfef għan-negozji – u jiġu evitati distorsjonijiet kompetittivi bejniethom – il-pajjiżi tal-UE qablu li jallinjaw ir-regoli tagħhom tat-taxxa fuq oġġetti u servizzi. Ċerti oqsma jibbenefikaw minn ftehimiet speċifiċi, bħal taxxa fuq il-valur miżjud (VAT) jew taxxi fuq prodotti tal-enerġija u l-elettriku, it-tabakk u l-alkoħol.

L-UE taħdem ukoll mal-pajjiżi tal-UE dwar il-koordinazzjoni tal-politiki ekonomiċi u korporattivi u t-taxxi fuq id-dħul. L-għan hu li tagħmilhom ġusti, effiċjenti u li jiffavorixxu t-tkabbir ekonomiku. Dan hu importanti biex tiġi żgurata ċ-ċarezza dwar it-taxxi mħallsa min-nies li jmorru jgħixu f’pajjiż ieħor tal-UE, jew in-negozji li jinvestu lil hinn mill-fruntieri tagħhom. Din il-koordinazzjoni tgħin ukoll biex tipprevjeni l-evażjoni u l-evitar tat-taxxa.

Aħbarijiet

21 Jannar 2022
European Commission Press release Brussels, 21 Jan 2022 The European Commission has approved under EU State aid rules the map of France for granting regional aid from 1 January 2022 to 31 December 2027 within the framework of the revised Regional aid Guidelines (‘RAG').
20 Jannar 2022
European Commission Press release Brussels, 20 Jan 2022 The European Commission has approved under EU State aid rules Austria's map for granting regional aid from 1 January 2022 to 31 December 2027 within the framework of the revised Regional aid Guidelines (‘RAG').