Přejít na hlavní obsah

Spravedlivé a účinné zdanění podporující hospodářský růst

Při rozhodnutích o výběru daní a daňových sazbách nehraje EU přímo žádnou roli. Jak vysoké daně každý občan zaplatí, si určují jednotlivé státy samy. Stejně tak rozhodují o tom, na co se vybrané daně použijí.

EU však na vnitrostátní daňové předpisy v určitých oblastech dohlíží. Zejména ve vztahu k evropským podnikům a spotřebitelským politikám, aby zajistila:

  • volný tok zboží, služeb a kapitálu v EU (na jednotném trhu)
  • opatření proti nespravedlivým výhodám podniků v jedné zemi oproti jejich konkurentům v jiné zemi
  • vyloučení diskriminace spotřebitelů, pracovníků nebo podniků z jiných zemí EU
  • Shrnutí právních předpisů EU týkajících se daní

Jednotný trh umožňuje v rámci EU volný přeshraniční obchod se zbožím a službami. Aby mohly podniky snáze obchodovat – a aby se zabránilo narušení hospodářské soutěže mezi nimi – země EU se dohodly na tom, že budou své předpisy o zdanění zboží a služeb harmonizovat. V některých oblastech platí zvláštní ujednání, např. v oblasti daně z přidané hodnoty (DPH) nebo daně z energetických produktů a elektřiny, tabáku a alkoholu.

Unie rovněž s členskými státy spolupracuje na koordinaci hospodářských politik a daní z příjmu právnických a fyzických osob. Cílem je, aby bylo zdanění spravedlivé a efektivní a podporovalo hospodářský růst. Koordinace je důležitá v zájmu zajištění jasnosti daní, jež platí lidé, kteří se přestěhovali do jiného státu EU, nebo podniky, které investují v sousedních zemích. Také pomáhá předcházet daňovým únikům a vyhýbání se daňovým povinnostem.