Gå til hovedindholdet

Fair, effektive og vækstfremmende skatter

EU er ikke direkte involveret i at opkræve skat eller fastsætte skattesatser. Det er de enkelte lande, der fastsætter, hvor meget borgerne betaler i skat, og hvordan de opkrævede skatter bruges.

EU fører imidlertid tilsyn med de nationale skatteregler på visse områder, især i forbindelse med EU's erhvervs- og forbrugerpolitik for at sikre:

  • fri bevægelighed for varer, tjenesteydelser og kapital i EU (på det indre marked)
  • at virksomhederne i ét land ikke får en urimelig fordel i forhold til konkurrenterne i et andet
  • at skatterne ikke forskelsbehandler forbrugere, arbejdstagere eller virksomheder fra andre EU-lande.
  • Resuméer af EU's lovgivning om beskatning

På det indre marked kan varer og tjenesteydelser frit handles hen over grænserne i EU. For at gøre det lettere for virksomhederne – og undgå konkurrenceforvridninger mellem landene – har EU-landene aftalt at samordne deres regler for beskatning af varer og tjenesteydelser. Visse områder er omfattet af specifikke aftaler, f.eks. moms eller afgifter på energiprodukter og elektricitet, tobak og alkohol.

EU arbejder også sammen med medlemslandene om at koordinere den økonomiske politik samt selskabs- og indkomstskat. Målet er, at de skal være fair, effektive og vækstfremmende. Dette er vigtigt for at sikre klarhed om de skatter, der skal betales af folk, som flytter til et andet EU-land, eller virksomheder, der investerer på tværs af grænserne. Denne koordinering bidrager også til at forebygge skatteunddragelse og -undgåelse.