Skip to main content

Siekiant sąžiningų, veiksmingų ir augimui palankių mokesčių

Europos Sąjunga neturi įgaliojimų tiesiogiai rinkti mokesčius arba nustatyti mokesčių tarifus. Kiek mokesčių turi mokėti kuris pilietis ir kaip surinkti mokesčiai išleidžiami, sprendžia kiekvienos šalies vyriausybė.

Tačiau ES prižiūri kai kurių sričių nacionalines mokesčių taisykles, visų pirma susijusias su ES verslo ir vartotojų politika, kad:

  • užtikrintų laisvą prekių, paslaugų ir kapitalo judėjimą Europos Sąjungoje (bendrojoje rinkoje),
  • užtikrintų, kad vienų šalių įmonės neturėtų nesąžiningo pranašumo kitose šalyse įsikūrusių konkurenčių atžvilgiu,
  • užtikrintų, kad dėl apmokestinimo nebūtų diskriminuojami kitų ES šalių vartotojai, darbuotojai arba įmonės.
  • ES mokesčių srities teisės aktų santraukos

Bendroji rinka suteikia galimybę visoje Europos Sąjungoje laisvai prekiauti prekėmis ir paslaugomis. Siekdamos padėti įmonėms ir išvengti konkurencijos iškraipymo ES šalys susitarė suderinti savo prekių ir paslaugų apmokestinimo taisykles. Sudaryti specialūs kai kurių sričių, pavyzdžiui, pridėtinės vertės mokesčio (PVM), energinių produktų, elektros energijos, tabako gaminių ir alkoholio mokesčių, susitarimai.

Be to, ES bendradarbiauja su ES šalimis ekonominės politikos koordinavimo ir pelno ir pajamų mokesčių srityse. Siekiama, kad šie mokesčiai būtų sąžiningi, veiksmingi ir palankūs augimui. Tai svarbu siekiant užtikrinti, kad į kitas ES šalis persikeliantiems žmonėms arba kitose valstybėse narėse investuojančioms įmonėms būtų aišku, kokius mokesčius jie turi mokėti. Šiuo koordinavimu taip pat padedama užkirsti kelią mokesčių vengimui ir slėpimui.