Skip to main content

Na cestě k otevřenému a spravedlivému celosvětovému obchodu

Evropská unie patří k těm nejotevřenějším ekonomikám světa. Její vnitřní trh je největším jednotným trhem na světě. Volný obchod mezi členskými státy je jedním ze základních stavebních kamenů, na nichž Unie stojí. EU rovněž usiluje o otevření světového obchodu.

V letech 1999 až 2010 se zahraniční obchod EU zdvojnásobil a v současné době činí přes 30 % hrubého domácího produktu Unie. EU odpovídá za obchodní politiku členských států a vyjednává jejich jménem obchodní dohody. Unie tak jedná jednomyslně, což jí umožňuje mít při mezinárodních obchodních jednáních větší váhu, než kdyby jednaly jednotlivé státy zvlášť samy za sebe.

Unie se aktivně obrací na jednotlivé země a regionální uskupení s cílem sjednat s nimi obchodní dohody. Díky těmto dohodám mají obě strany, tedy EU i příslušná země, vzájemně výhodný přístup na trh. Podniky v EU tak mohou rozvíjet svou činnost a mnohem snadněji dovážet suroviny, které používají k výrobě svých produktů.

Každá dohoda je jedinečná a může obsahovat ujednání týkající se snížení cel, pravidla ohledně práv duševního vlastnictví, udržitelného rozvoje či lidských práv. Unie se při sjednávání obchodních dohod nebo pravidel rovněž obrací na veřejnost, podnikatelskou sféru i nevládní organizace, aby se seznámila s jejich perspektivou.

EU podporuje a hájí zájmy evropského průmyslu a podniků tím, že odstraňuje překážky obchodu, aby měli evropští vývozci při přístupu na jiné trhy spravedlivé podmínky. Zároveň poskytuje zahraničním společnostem praktické informace ohledně přístupu na trh EU.

Evropská unie spolupracuje se Světovou obchodní organizací (WTO) na stanovení pravidel celosvětového obchodu a odstraňování překážek obchodu mezi členy WTO.

Videogalerie