Skip to main content
Знаме на Европейския съюз Знаме на Европейския съюз

Към отворена и справедлива световна търговия

Европейският съюз е една от най-силно ориентираните към износ икономики в света. Той е и най-големият единен пазар в света. Свободната търговия между членовете на ЕС бе един от основополагащите принципи на Съюза. Той също така се е ангажирал с либерализирането на световната търговия.

От 1999 г. до 2010 г. външната търговия на ЕС се е удвоила и в момента на нея се падат повече от 30 % от брутния вътрешен продукт (БВП) на Съюза. ЕС носи отговорност за търговската политика на държавите членки и договаря споразумения от тяхно име. Благодарение на единната си позиция ЕС като цяло има по-голяма тежест в международните търговски преговори, отколкото биха имали отделните държави.

ЕС води активни преговори с държави или регионални групировки за сключване на търговски споразумения. С тези споразумения се предоставя взаимноизгоден достъп до пазарите на ЕС и на съответните други страни. Дружествата от ЕС могат да разширяват бизнеса си и по-лесно да внасят суровини, които използват в производствената си дейност.

Всяко споразумение е уникално и може да включва намаляване на мита, правила по въпроси като интелектуалната собственост или устойчивото развитие, или клаузи във връзка с правата на човека. При преговорите по търговски споразумения или правила в областта на търговията ЕС взема предвид становища и от обществеността, предприятия и неправителствени организации.

ЕС подкрепя и защитава индустрията и бизнеса в Съюза, като работи за премахване на пречките пред търговията, така че европейските износители да получат справедливи условия и достъп до други пазари. Същевременно ЕС подкрепя чуждестранни дружества, като им предоставя практическа информация как да получат достъп до пазара на ЕС.

ЕС работи и със Световната търговска организация (СТО) за изготвяне на правила за световната търговия и премахване на пречките пред търговията между членовете на СТО.

Новини

20 май 2022
European Commission Press release Brussels, 20 May 2022 The European Commission and the High Representative have today reported on political and economic developments in the Hong Kong Special Administrative Region. The 24th Annual Report to the European Parliament and the Council covers developments...

Видеоматериали