Skip to main content

Preservazzjoni u promozzjoni tal-prattika tal-kompetizzjoni ġusta

Ir-regoli tal-UE dwar il-kompetizzjoni huma mfassla biex jiżguraw kundizzjonijiet ġusti u ugwali għan-negozji, filwaqt li jitħalla spazju għall-innovazzjoni, standards unifikati u l-iżvilupp ta’ negozji żgħar.

Il-Kummissjoni Ewropea timmonitorja u tinvestiga l-prattiki kontra l-kompetizzjoni, il-mergers u l-għajnuna mill-Istat biex tassigura kundizzjonijiet ekwi għan-negozji tal-UE, filwaqt li tiggarantixxi l-għażla u l-ipprezzar ġust għall-konsumaturi.

Il-kumpaniji l-kbar ma jistgħux jużaw is-setgħa tan-negozju tagħhom biex jimponu kundizzjonijiet li jagħmluha aktar diffiċli għall-fornituri jew il-klijenti tagħhom li jwettqu negozju mal-kompetituri tagħhom. Il-Kummissjoni tista’ timmulta lill-kumpaniji għal din il-prattika, għax twassal għal prezzijiet ogħla u/jew inqas għażla għall-konsumaturi.

Is-setgħat tal-Kummissoni li tinvestiga u twaqqaf il-kontravvenzjonijiet tar-regoli tal-kompetizzjoni tal-UE huma soġġetti għal għadd ta’ sistemi ta’ kontrokontrolli, kif ukoll stħarriġ ġudizzjarju sħiħ mill-Qrati Ewropej.

L-UE hi wkoll fuq quddiem fil-kooperazzjoni internazzjonali fil-qasam tal-kompetizzjoni biex tippromwovi u tipproponi l-aħjar prattika. Hi kienet membru fundatur tan-network Internazzjonali dwar il-kompetizzjoni (ICN), u sħab mal-korpi globali u nazzjonali biex tivvaluta ksur possibbli tal-kompetizzjoni.

Aħbarijiet

21 Jannar 2022
European Commission Press release Brussels, 21 Jan 2022 The European Commission has approved under EU State aid rules the map of France for granting regional aid from 1 January 2022 to 31 December 2027 within the framework of the revised Regional aid Guidelines (‘RAG').
20 Jannar 2022
European Commission Press release Brussels, 20 Jan 2022 The European Commission has approved under EU State aid rules Austria's map for granting regional aid from 1 January 2022 to 31 December 2027 within the framework of the revised Regional aid Guidelines (‘RAG').