Направо към основното съдържание

Запазване и насърчаване на практиките на лоялна конкуренция

С правилата на ЕС относно конкуренцията се цели да се осигуряват справедливи и равни условия за предприятията, като в същото време се дава възможност за иновации, единни стандарти и развитие на малките предприятия.

Европейската комисия наблюдава и разследва антиконкурентни практики, сливания и държавна помощ, за да се осигурят еднакви условия на конкуренция за предприятията в ЕС, като в същото време се гарантира избор и справедливо ценообразуване за потребителите.

На големите компании е забранено да използват преговорната си сила, за да налагат условия, които биха затруднили техните доставчици или клиенти да развиват търговски отношения с конкурентите им. Комисията може да глобява компании за подобни практики, защото те водят до по-високи цени и/или по-малък избор за потребителите.

Правомощията на Комисията да проверява и спира нарушения на правилата за конкуренция на ЕС подлежат на редица вътрешни механизми за контрол, както и на пълен съдебен контрол от страна на Съда на Европейския съюз.

ЕС също така е в челните редици на международното сътрудничество в областта на конкуренцията, за да се насърчават и предлагат добри практики. Той е един от учредителите на Международната мрежа по конкуренция (ICN) и си партнира с международни и национални органи при оценяване на евентуални нарушения на конкурентното право.