Skip to main content

Запазване и насърчаване на практиките на лоялна конкуренция

С правилата на ЕС относно конкуренцията се цели да се осигуряват справедливи и равни условия за предприятията, като в същото време се дава възможност за иновации, единни стандарти и развитие на малките предприятия.

Европейската комисия наблюдава и разследва антиконкурентни практики, сливания и държавна помощ, за да се осигурят еднакви условия на конкуренция за предприятията в ЕС, като в същото време се гарантира избор и справедливо ценообразуване за потребителите.

На големите компании е забранено да използват преговорната си сила, за да налагат условия, които биха затруднили техните доставчици или клиенти да развиват търговски отношения с конкурентите им. Комисията може да глобява компании за подобни практики, защото те водят до по-високи цени и/или по-малък избор за потребителите.

Правомощията на Комисията да проверява и спира нарушения на правилата за конкуренция на ЕС подлежат на редица вътрешни механизми за контрол, както и на пълен съдебен контрол от страна на Съда на Европейския съюз.

ЕС също така е в челните редици на международното сътрудничество в областта на конкуренцията, за да се насърчават и предлагат добри практики. Той е един от учредителите на Международната мрежа по конкуренция (ICN) и си партнира с международни и национални органи при оценяване на евентуални нарушения на конкурентното право.

Новини

21 януари 2022
European Commission Press release Brussels, 21 Jan 2022 The European Commission has approved under EU State aid rules the map of France for granting regional aid from 1 January 2022 to 31 December 2027 within the framework of the revised Regional aid Guidelines (‘RAG').
20 януари 2022
European Commission Press release Brussels, 20 Jan 2022 The European Commission has approved under EU State aid rules Austria's map for granting regional aid from 1 January 2022 to 31 December 2027 within the framework of the revised Regional aid Guidelines (‘RAG').