Siirry pääsisältöön

Oikeudenmukaisen kilpailun edistäminen

EU:n kilpailulainsäädännön tarkoituksena on taata yrityksille oikeudenmukaiset ja tasapuoliset kilpailuedellytykset. Samalla sillä halutaan edistää innovointia, yhtenäisiä standardeja ja pk-yritysten kehittämistä.

Euroopan komissio valvoo ja tutkii kilpailua rajoittavia käytäntöjä, yrityskeskittymiä ja valtiontukea, jotta EU:n yrityksille voidaan varmistaa tasapuoliset kilpailuolosuhteet samalla kun kuluttajille taataan valinnanmahdollisuudet ja reilu hinnoittelu.

Suuryritykset eivät saa käyttää neuvotteluvoimaansa sellaisten ehtojen asettamiseen, jotka vaikeuttaisivat suuryritysten alihankkijoiden tai asiakkaiden asiointia niiden kilpailijoiden kanssa. Komissio voi sakottaa yrityksiä tällaisista käytännöistä, koska ne nostavat hintoja ja/tai vähentävät kuluttajien valinnanvaraa.

Komissiolla on valtuudet tutkia EU:n kilpailusääntöjen mahdollisia loukkauksia sekä ryhtyä toimenpiteisiin rikkojia vastaan. Unionin tuomioistuin valvoo päätösten laillisuutta.

EU edistää myös kilpailualan kansainvälistä yhteistyötä, jossa pyritään levittämään ja ehdottamaan parhaita käytäntöjä. Se on kansainvälisen kilpailuviranomaisverkon perustajajäsen ja toimii yhteistyössä globaalien ja kansallisten elinten kanssa mahdollisten kilpailusääntörikkomusten arvioimiseksi.