Skip to main content

Oikeudenmukaisen kilpailun edistäminen

EU:n kilpailulainsäädännön tarkoituksena on taata yrityksille oikeudenmukaiset ja tasapuoliset kilpailuedellytykset. Samalla sillä halutaan edistää innovointia, yhtenäisiä standardeja ja pk-yritysten kehittämistä.

Euroopan komissio valvoo ja tutkii kilpailua rajoittavia käytäntöjä, yrityskeskittymiä ja valtiontukea, jotta EU:n yrityksille voidaan varmistaa tasapuoliset kilpailuolosuhteet samalla kun kuluttajille taataan valinnanmahdollisuudet ja reilu hinnoittelu.

Suuryritykset eivät saa käyttää neuvotteluvoimaansa sellaisten ehtojen asettamiseen, jotka vaikeuttaisivat suuryritysten alihankkijoiden tai asiakkaiden asiointia niiden kilpailijoiden kanssa. Komissio voi sakottaa yrityksiä tällaisista käytännöistä, koska ne nostavat hintoja ja/tai vähentävät kuluttajien valinnanvaraa.

Komissiolla on valtuudet tutkia EU:n kilpailusääntöjen mahdollisia loukkauksia sekä ryhtyä toimenpiteisiin rikkojia vastaan. Unionin tuomioistuin valvoo päätösten laillisuutta.

EU edistää myös kilpailualan kansainvälistä yhteistyötä, jossa pyritään levittämään ja ehdottamaan parhaita käytäntöjä. Se on kansainvälisen kilpailuviranomaisverkon perustajajäsen ja toimii yhteistyössä globaalien ja kansallisten elinten kanssa mahdollisten kilpailusääntörikkomusten arvioimiseksi.

Uutiset

21 tammikuu 2022
European Commission Press release Brussels, 21 Jan 2022 The European Commission has approved under EU State aid rules the map of France for granting regional aid from 1 January 2022 to 31 December 2027 within the framework of the revised Regional aid Guidelines (‘RAG').
20 tammikuu 2022
European Commission Press release Brussels, 20 Jan 2022 The European Commission has approved under EU State aid rules Austria's map for granting regional aid from 1 January 2022 to 31 December 2027 within the framework of the revised Regional aid Guidelines (‘RAG').