Skip to main content

Uniunea vamală a UE în acțiune

Uniunea vamală a UE, creată în 1968, facilitează schimburile comerciale între întreprinderile din UE, armonizează taxele vamale pentru mărfurile provenind din afara Uniunii și contribuie la protejarea cetățenilor, a animalelor și a mediului în Europa.

În practică, uniunea vamală presupune colaborarea autorităților competente din cele [node:eu_countries] de state membre, ca și cum ar fi o singură entitate. Aceste autorități aplică aceleași tarife pentru mărfurile importate pe teritoriul lor din restul lumii, dar nu aplică tarife la nivel intern.

În cazul UE, aceasta înseamnă că nu se plătesc taxe vamale atunci când mărfurile sunt transportate dintr-o țară a UE în alta. Drepturile vamale pentru mărfurile importate în UE reprezintă circa 14 % din bugetul total al UE, fiind o parte din așa-numitele „resurse tradiționale proprii”.

Controalele vamale la frontierele externe ale UE îi protejează pe consumatori de produsele care ar putea fi periculoase sau dăunătoare pentru sănătatea lor. De asemenea, protejează animalele și mediul prin combaterea comerțului ilegal cu specii pe cale de dispariție și prin prevenirea bolilor care pot afecta plantele și animalele.

Autoritățile vamale colaborează cu serviciile de imigrație și cu cele care elaborează politici pentru a lupta împotriva criminalității organizate și a terorismului. Ele combat traficul de persoane, droguri, arme și produse contrafăcute și se asigură că turiștii care transportă sume mari de numerar nu spală bani, nu fac evaziune fiscală și nu finanțează organizații criminale.

Autoritățile vamale din UE combat, de asemenea, fraudele în materie de taxe și drepturi vamale pe care le comit întreprinderile și persoanele fizice, privând astfel guvernele naționale de venituri vitale pentru cheltuielile publice.